SpareBank 1 Regnskap versjon 204

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 23. oktober 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Forbedret funksjonalitet for flyt og tildeling av innkommende faktura
  Du aktiverer nå automatisk opprettelse av filer, godkjenningsregler og automatisk tildeling av fakturaer fra samme visning, og du har flere valgmuligheter for å tilpasse graden av automatisering. Du kan for eksempel velge å kun aktivere automatisk opprettelse av filer, men tildele manuelt – eller automatisere hele tildelingsflyten.

  Du kan lage godkjenningsregler og tildele fakturaen til flere brukere. Alt dette gjøres ved å gå til punktet Flyt og tildeling under innstillinger i toppmenyen.

  NB: I løpet av høsten vil det bli mulig å legge inn betingelser og dermed lage flere godkjenningsregler. Frem til dette er på plass, vil vi ha en mellomfase med samme funksjon flere steder.

 • Navneendring på menypunkter
  Punktet Flyt under innstillinger i toppmenyen, har endret navn til Automatisering. Per i dag er det fortsatt mulig å opprette automatisk tildeling av leverandørfaktura herfra, men dette, samt menypunktet Godkjenningsregler, vil snart erstattes i sin helhet av menypunktet Flyt og tildeling.

 • Flere dynamiske rapporter
  Rapportene Saldoliste Kunder og Saldobalanse Hovedbok er nå tilgjengelige i dynamisk rapportformat. Disse rapportene er markert med Ny bak navnet.


Salg

 • Bedre informasjon ved bruk av prisavtaler
  Du vil nå se et informasjonsikon helt til venstre i tabellen på et tilbud, en ordre eller en faktura når kunden og/eller produktet er berørt av en aktiv prisavtale. Ved å sveve musepekeren over dette ikonet, vil du se avtaleprisen og navnet på avtalen.

Feilrettinger

Regnskap

 • I funksjonen Regning ble visningen av forholdsmessig mva. feil. Bokføringen ble korrekt. Feilen påvirket altså kun selve visningen.
 • I funksjonen Søk på bilag manglet det bilagslinje som viste posteringer mot skjulte kontoer.
 • Saldobalanse viste feil summering på 6-sifret konto. Balansekontoene summerte kun bevegelse, og ikke inngående balanse + bevegelse.

Lønn 

 • Ved import av feriepenger manglet det forhåndsvisning av filen før import
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }