SpareBank 1 Regnskap versjon 205

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 3. november 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Import av bilag mot egendefinerte dimensjoner
  Du kan nå importere bilag mot flere dimensjoner enn prosjekt og avdeling.

Lønn

 • Import av faste poster og trekk via importsentralen
  Faste poster kan nå importeres ved å gå til systemets importsentral. Det benyttes positivt fortegn ved faste poster, og negativt fortegn ved trekk.
 • Oppdatering av funksjonaliteten rundt import av faste satser
  I forbindelse med import av ansatte, kan du nå velge å oppdatere faste satser som månedslønn og timelønn uten å oppdatere dato. Dette gjøres ved å benytte funksjonen Oppdatere faste satser for alle ansatte. Hvis du setter hake for "ikke oppdater dato" vil du beholde eksisterende dato for siste lønnsjustering på alle arbeidsforhold. Dette vil kunne forhindre feil i a-meldingen.

Feilrettinger

 • Feil i tilbakebetaling:
  Det var mulig å bokføre uten leverandør på beløp over NOK 1000. Det er nå sperret for dette, og brukeren vil få varsel om leverandør mangler.
  - Det var ikke mulig å legge bokført tilbakebetaling mot ansatt uten ansattreskontro.
  - Ved automatisk opprettelse av ansattreskontro ble ikke bankkonto inkludert.
 • Fikk ikke varsel om duplikat ved utbetalinger fra Utestående
  Dette gjaldt dersom utbetalingsbeløpet var lavere enn fakturabeløpet.