SpareBank 1 Regnskap versjon 211

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 25. januar 2024. 

Nye funksjoner og forbedringer

Årsavslutning

 • Valg om å beholde manuelle poster ved nullstilling
  Ved nullstilling av årsavslutningen, vil du som innsender nå få opp et valg om å beholde manuelle poster i steg 2 (og steg 5 ved AS).

 • Advarsel ved endringer i regnskapet etter påbegynt årsavslutning
  Hvis årsavslutningen er påbegynt og du gjør endringer i regnskapet, for eksempel fører et ekstra bilag, vil det komme en advarsel om dette som inneholder en anbefaling om å nullstille årsavslutningen.

 • Forbedring av noter
  Nå vises kun obligatoriske noter, og noter som inneholder data. Notene fremkommer i kronologisk rekkefølge basert på plasseringen i regnskapsrapporten, som oppdateres automatisk ved endring.

 • Ny rapport: Årsregnskap med noter
  Denne rapporten vil ikke inkludere tomme linjer eller sider.

 • Veileder ved kjøp av årsavslutningsmodul
  Du blir nå møtt med en veileder før du kjøper årsavslutningsmodulen i markedsplassen. Systemet filtrerer automatisk på næringskode, og stiller deg noen spørsmål relatert til spesielle tilfeller. Denne veilederen vil forhindre at selskaper som mot formodning ikke kan bruke systemets årsavslutningsmodul, kjøper den.

Regnskap

 • Forbedret visning på Utgift og Regninger
  Nå vises alle brukere som er involvert i tildelingsprosessen av en faktura/regning, med godkjenningsstatus.

 • Mulig med eksport av manuell OCR utbetalingsfil med negative beløp
  Det er nå mulig å eksportere manuell OCR utbetalingsfil fra betalingsliste som inneholder negative beløp. Du vil få varsel om at transaksjoner med negative beløp ikke vil aksepteres av banken, men du kan likevel velge å fortsette.

 • Eiendeler med fremtidig kjøpsdato vises under feltet «Alle»
  Tidligere har ikke eiendeler med kjøpsdato frem i tid blitt inkludert i visningen. Ved feilaktig registrering av kjøpsdato, var det vanskelig å finne den igjen for redigering. Nå viser systemet også fremtidige eiendeler under «Alle».

Lønn

 • Raskere import av variable lønnsposter
  Systemet er blitt forbedret til å tåle lagring av enda større mengder data, og gi en raskere import.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }