SpareBank 1 Regnskap versjon 220

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 1. juni 2024. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

  • Hvis du markerer flere filer i innboksen, klikker på Behandle x dokumenter og Slå sammen til ett dokument, kan du nå fritt endre rekkefølgen på disse filene.

Lønn

  • Lønnskjøringer kan nå bli inkludert i ansattreskontro, slik at disse blir en del av oversikten og kan avstemmes. Hvis du ønsker å bruke ansattreskontro istedenfor mellomregningskonto 2998 (forskuddstrekk og utleggstrekk vil fortsatt gå via konto 2998), må ansattreskontro aktiveres under lønnsinnstillinger, og du må sette hake for Utbetaling av lønn føres mot ansattreskontro. Denne funksjonaliteten vil kunne gi bedre kontroll i regnskapet, og vil ikke påvirke hvordan lønnsmedarbeidere jobber.

Feilrettinger

  • Ved korrigering av bilag i kvitteringsmodus under Utgift, ble endret betalingsmåten ikke fanget opp. Feilen er rettet.

  • Fakturatolken inkluderte ikke feltet Prosjekt ved automatisk opprettelse av filer, men dette er nå rettet.

  • Verdien i motpost-kolonnen ble hengende igjen hvis en åpen post ble lukket og deretter gjenåpnet. Dette var en visningsfeil som nå er rettet.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }