SpareBank 1 Regnskap versjon 168

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 8. juni 2022.

Siste versjon lansert 8. juni 2022

Dette er nytt i versjon 168 av SpareBank 1 Regnskap. 

Lønn

Periodisere lønnskjøring

Nå har du muligheten til å periodisere kostnadene til lønnsavregningene. Det vil si at du kan bokføre lønnskostnadene i en annen periode enn det som er i lønnsutbetalingsdatoen.

 • Før du kjører lønnsavregningene, må du aktivere periodiseringsfunksjonen. Denne finner du under Innstillinger, Lønn og Lønnsinnstillinger. Velg fanen Spesielle funksjoner. Nederst på siden finner du valgene for periodisering av lønnsbilag. 
 • Deretter krysser du av for Periodisering aktivert. Kostnadskontoene for periodiseringen fylles ut automatisk.
 
 • Kjør en lønnsavregning. Etterpå bokfører du lønnsavregningen. (Du kan også velge å bokføre lønnsavregningen samtidig som du kjører lønnsavregning).
 
 • Du vil da få opp et vindu der bokføringsdatoen blir lagt inn automatisk (hentes ut fra utbetalingsdatoen på lønnsavregningen). Du vil også få muligheten til å velge bokføringsperiode. Du kan velge inntil to tidligere perioder. I vårt eksempel under har vi valgt 30.04.2022 som periodiseringsdatoen til lønnskostnadene. Konteringssammendraget som du ser under, gjelder for "bokføringsdatoen" (utbetalingsdatoen). Trykk på bokfør og du vil komme til et nytt vindu der du genererer periodiseringsbilaget.
 
 • Systemet vil lage to ekstra bilag. Det ene trekker kostnaden i den opprinnelige bokføringsperioden, og det andre legger inn kostnadene for ønsket periode. Trykk på Lagre og generer. Hvis du velger "ikke lag periodiseringsbilag" vil systemet bokføre kostnadene kun på bokføringsdatoen (altså utbetalingsdatoen).
 
 • Siden det genereres to ekstra bilag, får du også opp  to konteringssammendrag som viser hvordan bilagene vil se ut når du skal bokføre dem. Trykk på Bokfør når du har gått gjennom konteringssammendragene. Du har fortsatt muligheten til å velge "ikke lag periodiseringsbilag", da blir det bokført på den opprinnelige bokføringsdatoen (utbetalingsdatoen).


Forklaring på periodiseringsbilagene:
Gjennom periodiseringsveiviseren, blir det totalt sett generert 3 bilag. Det første bilaget er et bilag med utbetalingsdato, det andre trekket kostnadene som er ført i det første bilaget, og det tredje fører kostnadene i periodiseringsdatoen du har valgt selv.

 


Datovalg for utsendelse av lønnsslipp

Det er nå mulig å angi dato for når lønnsslipp skal sendes til ansatte. Merk at slik utsendelse frem i tid ikke kan kanselleres eller endres når den er lagt i utsendelseskø.

Du kan sende lønnsslipper på avregninger som har status "Avregnet" eller "Bokført". For å sende lønnsslipp, gå til en aktuell lønnsavregning og velg Send lønnsslipp.


I skjermbildet som kommer opp kan du velge dato for utsendelse av lønnsslipper.

 • Dersom du velger dette vil ikke lønnsslippene bli sendt ut med en gang, men sendt ut ved gitt dato.
 • Denne kan settes som lik utbetalingsdato.
 • Når du har valgt å sende lønnsslippene kan du ikke stoppe utsendingen i ettertid.


I tillegg kan du:

 • endre tittel og tekst i e-posten som sendes med lønnsslippen
 • guppere på lønnsart, da vil alle like lønnsarter med samme sats trekkes sammen til en linje i lønnsslippen, og tekst på lønnsposten blir lik lønnsartnavn
 • i de tomme feltene ved ansattnummer, kan du spesifisere hvilke ansatte du vil sende lønnsslipp til
 • Forhåndsvisning på norsk/engelsk: Dette valget får du opp ved å trykke på pilen på knappen Send e-post/forhåndsvisning. Ved å velge forhåndsvisning pånorsk eller engelsk vil det genereres forhåndsvisning av lønnsslippene til markerte ansatte på valgt språk. Dersom noen ansatte skal ha engelsk lønnslipp og andre skal ha norsk kan denne brukes til å skrive ut lønnsslipper i bolk.

Når du er ferdig kan du velge mellom å sende eller skrive ut lønnsslippene.


Salg 

Hoppe over periode i repeterende faktura

Selv om du har kunder som skal faktureres hver måned, kan det i noen tilfeller være behov for å unnlate én eller flere måneder. Det er to ulike måter å hoppe over perioder på:

1. Hoppe over neste: I for eksempel barnehager er det vanlig å gi betalingsfrimåned i forbindelse med sommerferie. Da kan eksempelvis juli måned unnlates fra repetering. Faktura som skulle vært produsert med fakturadato i juli, vil da bli hoppet over og ikke generert. Klikk på den grønne pilen oppe til høyre og deretter Hopp over neste.


Dette kan du enten gjøre inne på den enkelte faktura, eller på flere samtidig i fakturalisten.


2. Fryse repeterende faktura: For aktører som selger abonnement, er det hos enkelte tillatt å fryse abonnementsperioden hvis abonnenten ikke ønsker å benytte tjenesten en gitt periode. Du kan da hoppe over disse ved å sette Neste fakturadato frem til abonnementet skal starte igjen.


Regnskap

AvtaleGiro på leverandør

Dersom du betaler leverandører via AvtaleGiro, så kan du nå merke leverandøren med dette. For å markere på leverandøren at den er satt opp med AvtaleGiro går du til Regnskap, Leverandør og velger aktuell leverandør. Under Detaljer skroller du ned til Betingelser.


Dersom du nå forsøker å legge en faktura fra denne leverandøren til betaling, vil du få opp advarsel om at den er satt opp med AvtaleGiro. Merk at du likevel kan velge å betale, dersom du ønsker det.


Dimensjoner i godkjenningsbilde

I godkjenningsbilde under Annet, vil dimensjoner som er lagt på faktura nå være synlig.


Bankavstemming på tvers av kalenderår

Åpne poster i bankavstemming vil nå bli med over til nytt kalenderår.
 

Kreditering av betalt leverandørfaktura

I de tilfellene der en leverandørfaktura har blitt betalt, eller ligger i betalingslisten, vil du få varsel om dette dersom du forsøker å kreditere fakturaen.

1. Dersom leverandørfakturaen er knyttet mot et betalingsbilag fra bankintegrasjonen, vil du få opp følgende varsel ved kreditering:


2. Dersom du vil kreditere en leverandørfaktura som er knyttet mot et manuelt betalingsbilag, vil du også få muligheten til å kunne kreditere betalingen:


3. Om leverandørfakturaen er knyttet mot en betaling som er sendt til banken, men ikke gjennomført, vil du bli advart om dette.

Se alle versjoner på hovedsiden for nytt i SpareBank 1 Regnskap.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }