Presse

Vi hjelper journalister og medier med spørsmål knyttet til hele SpareBank 1s virksomhet. Jobber du med en sak av nasjonal interesse, ring oss på 21 02 59 90.

Pressekontakter for nasjonale medier

Vi har ikke tilgang til kundesystemer. Hvis du har spørsmål knyttet til ditt kundeforhold, ber vi deg kontakte kundeservice i din lokale bank.

Christine Meling Christensen
Kommunikasjonsdirektør
95196466
Tone Mesna
Kommunikasjonssjef
95427745

Magne Gundersen
Forbrukerøkonomi
911 11 555
Elisabeth Holvik
Makroøkonomi og renter
951 26 461
Morten Søberg
Samfunnskontakt
975 84 836

Pressekontakter for lokale medier

Ønsker du å komme i kontakt med en av bankens pressekontakter, kan du komme i kontakt ved å velge bank under.

Presserom

Her finner du aktuelle saker, kommentarer, bilder og filmer. Er du ute etter bilder fra en av våre banker, kan du finne bilder ved å velge bank under.