Samfunnsansvar

Bli kjent med hvordan vi i SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling jobber med samfunnsansvar. Ta også gjerne en titt på hva våre 12 sparebanker gjør for lokalsamfunnet.

Vårt samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

Verden opplever store utfordringer knyttet til bærekraft, og rammebetingelsene for næringslivet er i ferd med å endres. FNs bærekraftsmål og Parisavtalen definerer retningen verden må ta. For finansaktører representerer klimaendringene en forretningsmessig risiko, men det ligger også spennende muligheter ved en bærekraftig samfunnsutvikling. 

SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utviklings bidrag på bærekraft bygger på grunnfilosofien til sparebankene som lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. Vi jobber for å redusere vårt klimaavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling blant annet gjennom produktutvikling, felles innkjøp og selve driften av datterselskapene. 

Bankenes samfunnsansvar

Grunnfilosofien til sparebankene er å være lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. Vil du lese om samfunnsansvaret eller samfunnsengasjementet til en av våre 12 banker, kan du velge bank nedenfor.