Har jeg ansvarsforsikring på reisen?

Både i helårs reiseforsikringen og i reiseforsikringen i kredittkortet inngår det en ansvarsforsikring (privatansvar). Denne dekningen kan gjelde hvis du eller andre i reisefølget ditt får rettslig erstatningsansvar etter en skade. Er du ute på reise innebærer det at du for eksempel kan bli ansvarlig når:

  • Du leier en sykkel og skraper opp en bil når du skal sykle forbi.
  • Du surfer med surfebrett på en person som skader seg.
  • Du får et erstatningskrav etter en skiulykke i alpene.
  • Du får et krav fra hotellet etter at du veltet og ødela en statue i lobbyen.

Har det skjedd en skade?

Ansvarforsikringen dekker mye, men den dekker ikke alt. Det betyr blant annet at hvis du ikke er juridisk erstatningsansvarlig etter en skade, så dekker heller ikke forsikringen kravet fra den andre parten.


Se også: