Reiseforsikring i Mastercard

Har du betalt minst 50 % av reisens transportkostnader med ditt SpareBank 1 Mastercard har du reise- og avbestillingforsikring inkludert på reisen.

 


Hva dekker reiseforsikringen på Mastercardet?

Dekningsoversikten er en forenkling av vilkårene for vanlig reiseforsikring mot reiseforsikringen som er inkludert i SpareBank 1 Mastercard. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkår.

Dekning Reiseforsikring Reiseforsikring i Mastercard
Når gjelder forsikringen: Ferie-, fritids- og yrkesreiser hele døgnet fra man forlater hjemmet. Ferie-, fritids- og yrkesreiser med minst 1 overnatting eller at reisen foregår med fly.
Minimum 50 % av reisens transportkostnader må være belastet kortet for at forsikringen skal være gyldig.
Hvem gjelder forsikringen for: • Forsikringstager.
• Familie – hvis avtalt (barn under 20 år).
• Kortinnehaver.
• Faste husstandsmedlemmer (barn under 20 år), eller inntil tre medreisende.
Reisens varighet: Inntil 70 dager.
Kan utvides til 90, 120 eller 180 dager.
Inntil 90 dager.
Sykdom på reise: Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Avbestilling: Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 15.000 per person.
Inntil kr 50.000 hvis flere reiser sammen.
Hjemreise: Ubegrenset erstatningssum. Ubegrenset erstatningssum.
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer): Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 35.000 per person.
Inntil kr 100.000 per skadetilfelle.
Forsinket fremmøte/innhenting: Ubegrenset erstatningssum. Inntil kr 10.000 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 25.000 per skadetilfelle.
Forsinket avgang:
(innhenting og merutgifter til overnatting)
Inntil ​kr 6.000 per person. Inntil kr 1.500 per person. Hvis flere sikrede reiser sammen erstattes inntil kr 4.000 per skadetilfelle.
Forsinket bagasje ved utreise: Inntil kr 5.000 per person (min. 4 timers forsinkelse). Inntil kr 3.000 per person (min. 4 timers forsinkelse).
Innhenting av fastlagt reiserute
som følge av sykdom:
Inntil kr 150.000 (per skadetilfelle). Inntil kr 20.000 per skadetilfelle.
Avbrutt reise: ​Ubegrenset inntil reisens pris (Inntil kr 2.000 per person/døgn). Inntil kr 25.000 (inntil kr 1.000 per døgn, per person).
Ulykke voksen 20-70 år:
(100 % varig medisinsk invaliditet/død)
Kr 500.000. Kr 400.000.
Ulykke voksen 70-75 år*:
(100 % varig medisinsk invaliditet/død)
Kr 100.000. Kr 100.000.
Ulykke barn:
(100 % varig medisinsk invaliditet/død)
​Kr 700.000. Kr 400.000.
Bagasje: ​Ubegrenset samlet sum**. Inntil kr 15.000 per skadetilfelle/kr 30.000 hvis flere reiser sammen.
Verdigjenstander: Inntil kr 40.000 samlet per skadetilfelle. Inntil kr 15.000 samlet per skadetilfelle/kr 20.000 hvis flere reiser sammen.
Øvrige gjenstander: Inntil kr 40.000 per enkeltgjenstand. Inntil kr 10.000 samlet per skadetilfelle.
Egenandel leiebil:

Ubegrenset (iht. kontrakt).

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Egenandel (iht. kontrakt) som følge av skade på leiebil med inntil kr 12.000 per skadetilfelle.

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

     
Egenandel: Ingen. • Reisegods kr 500.
• Behandlingsutgifter ved ulykke kr 500.

*Ulykke: Dekningen opphører etter fylte 75 år. **Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår.


Vilkår og IPID for reiseforsikring

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du reiseforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Hva er IPID?

meld skade reiseforsikring

Har du hatt uhell eller skade i forbindelse med reise?

Dame som rater best i test på forsikring

Best på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi har Norges beste skadeoppgjør ifølge Bytt.no. I tillegg har vi svært fornøyde forsikringskunder, ifølge Norsk kundebarometer (2021). Vårt forsikringsselskap Fremtind scorer nok en gang høyt i kategorien skadeforsikring, med 4 av 5 stjerner i testen.   

Les mer om våre best i test-utmerkelser