Hva er egenerklæringsskjema ved boligsalg?

Alle som skal selge bolig (hus, leilighet og hytte) eller tomt må fylle ut et egenerklæringsskjema. Denne egenerklæringen skal fortelle de som ønsker å kjøpe boligen mest mulig om tilstanden på boligen. Eksempler på ting man blir spurt om i egenerklæringsskjemaet er:

  • arbeid som er gjort på boligen
  • hvem som har utført arbeidet
  • feil på boligen
  • mangler på boligen
  • annen viktig informasjon som boligkjøper bør vite om

Egenerklæringen (sammen med tilstandsrapporten og salgsoppgaven) skal gi kjøperen grundig dokumentasjon på boligen. Ved feil, uriktige eller tilbakeholdte opplysninger om boligen i egenerklæringsskjema kan du som selger både bli ansvarlig overfor kjøper og forsikringsselskapet.

Utfylling av egenerklæringsskjema