Må jeg ha tilstandsrapport ved salg av hus og hytte?

Nei, det å selge et hus, leilighet eller hytte uten tilstandsrapport er valgfritt. Altså, det er frivillig å med tilstandsrapport. Det er likevel sterkt anbefalt fordi denne gir økt sikkerhet for både selger og kjøper, samt reduserer sannsynligheten for konflikt i ettertid. 

Tilstandsrapporten er viktig for å avdekke eventuelle feil eller mangler ved boligen, og sørger for en transparent og tryggere bolighandel. Uten tilstandsrapport vil kjøperen kunne rette krav direkte mot deg, hvis hen finner feil eller mangler på boligen, som ikke er dokumentert. Tenk deg selv om du skulle kjøpt et hus eller hytte uten å få vite hele tilstanden på boligen.

Hvis du ønsker å kjøpe boligselgerforsikring er det krav om forskriftsmessig tilstandsrapport (medfølger ved kjøp av boligselgerforsikringen).

Hva inneholder en tilstandsrapport?
En tilstandsrapport skal blant annet inneholde tilstand og dokumentasjon på:

 • Byggteknisk konstruksjon
 • VVS-tekniske anlegg
 • Hulltaking mot våtrom og i rom under terreng
 • Elektrisk anlegg
 • Branntekniske forhold
 • Geologiske forhold
 • Radon dokumentasjon
 • Egenerklæringsskjema
 • Arbeid utført av kvalifiserte håndverkere
 • Måling av areal
 • Rømningsveier, lysflater og takhøyder

Hvor lenge er en tilstandsrapport gyldig?
Tilstandsrapporten er gyldig i 12 måneder fra datoen bygningssakkyndig har vært på befaring. Hvis det tar mer enn 12 måneder å selge boligen, må det bestilles en ny tilstandsrapport for at denne skal være gyldig.

Hva koster en tilstandsrapport?
Prisen på en tilstandsrapport varierer. Normalt ligger prisen på mellom 8.000 - 15.000 kroner, men kan også koste mer. Prisen avhenger blant annet av:

 • boligtypen (leilighet, hus, hytte, etc.)
 • tilleggsbygninger (anneks, garasje, etc.)
 • om det er innlagt vann og strøm
 • arealet
 • tilleggstjenester som benyttes (våtromstillegg og hulltakning, etc.)
 • kjøretid og -lengde for bygningssakkyndig
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }