Hva er egentlig en følgeskade?

Tenk deg at du skulle være så uheldig at det begynner å renne vann inn gjennom taket, og vannet fra taket ødelegger parketten i stua i samme slengen.

Forsikringsselskapene behandler dette som to ulike skader: Taket som ikke er tett er den egentlige skaden, mens den ødelagte parketten er en såkalt følgeskade. Parketten ble med andre ord ødelagt fordi taket ble ødelagt først.

Enkelt sagt kan vi si at hvis taket eller veggen lekker, og det ikke har skjedd noe spesielt med huset før lekkasjen, så er lekkasjen alltid huseierens ansvar. Og når det er huseierens ansvar får hen heller ikke erstatning for selve taket eller veggen.

Hvis du har topp husforsikring får du erstatning for følgeskader, men du får altså ikke erstatning for taket som ikke er tett. Har du standard husforsikring er du dessverre ikke dekket for noen av skadene.

Hva dekker vi? Og hva dekker vi ikke?
De vanligste følgeskadene skjer fordi huset er for dårlig vedlikeholdt, eller fordi håndverkere har gjort en feil hjemme hos deg. Her er en liten guide på hva som dekkes og ikke dekkes med topp husforsikring og topp hytteforsikring:

  • Følgeskader etter lekkasje fra tak/vegg
    Du har selv ansvaret for at huset blir skikkelig vedlikeholdt. Hvis det oppstår vannlekkasje fra et tak eller en vegg som er dårlig vedlikeholdt, dekker vi følgeskadene så lenge taket ikke er eldre enn 50 år. Du får derimot ikke dekket utgiftene til å fikse taket eller veggen.

  • Følgeskader etter håndverkerfeil
    Hvis håndverkeren gjør feil som fører til andre skader på eller i huset, er disse andre skadene følgeskader. I utgangspunktet skal håndverkeren selv fikse både feilen og følgeskadene, så lenge det er mindre enn 5 år siden arbeidet ble gjort. Hvis håndverkeren likevel ikke ordner opp, og det er mindre enn 10 år siden arbeidet ble gjort, vil toppforsikringen vår erstatte følgeskadene. Reparasjonen av selve feilen må du betale for selv.


Husk! Hvis det skjer ekstreme ting som for eksempel naturskader, eller et tre faller over boligen din slik at taket blir lekk, dekker vi både den første skaden og eventuelle følgeskader. Dette gjelder uansett hvilken husforsikring du har. Les mer om hva husforsikringene dekker.

Se vår vedlikeholdskalender, for full oversikt over hva du bør gjøre for å vedlikeholde huset ditt.
 

Har du hatt skade på boligen din?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }