• Følgeskader er skader som oppstår som følge av en annen skade, feil eller utsatt vedlikehold. Reparasjon av følgeskadene inkluderer ikke utbedring av årsaken til at skaden oppstår.

  Nedenfor viser vi noen eksempler på hvilke følgeskader som kan være dekket av husforsikringen. For å få svar på om skaden er dekket av forsikringen må forsikringsselskapet i noen tilfeller sende ut en skadeinspektør for å kartlegge hva som er årsaken til skaden.

  De vanligste følgeskadene oppstår som følge av vannlekkasje og håndverkerfeil:

  Følgeskader etter vannlekkasje
  Har man utett tak og det oppstår vannlekkasje i boligen kan det oppstå følgeskader ved at innvendige konstruksjoner og eiendelene dine blir skadet av vann. Følgeskadene kan eksempelvis være at gulv, vegger, møbler blir ødelagt av vann. Les mer om vannskader.

  Følgeskader av håndverkerfeil
  Har en håndverker utført en dårlig jobb i boligen din ved for eksempel svak eller feil konstruksjon, materialfeil eller uriktig montering kan det oppstå følgeskader.

  Les mer om hva husforsikringen dekker

   

  Har du hatt skade på boligen din?