• Enkelt sagt kan skader på en bolig deles i to: Den såkalte hovedskaden, og følgeskader. Vi skiller mellom hovedskade og følgeskader, selv om du kan få erstatning for begge typer skader.

  For å kunne si om du får erstatning for hovedskaden må vi vite hvorfor den skjedde. Disse grunnene kan vi i hovedsak dele i tre (eksempler i parentes):

  • Fysisk skade (et tre har falt over boligen din eller en storm har ødelagt taket ditt)
  • Konstruksjonsfeil (en dårlig håndverker-jobb gjør at det skjer en skade)
  • Slitasje/alder (manglende vedlikehold gjør at det oppstår skade)

  Følgeskader er skader som oppstår som følge av en hovedskade. Noen ganger må vi sende ut en skadeinspektør for å kartlegge hva som er årsaken til skadene. Hvis det viser seg at du kun får dekket reparasjon av følgeskadene inkluderer ikke dette reparasjon av hovedskaden.  

  De vanligste følgeskadene oppstår som følge av vannlekkasje og håndverkerfeil. Her er to eksempler på følgeskader som kan være dekket av husforsikringen. 

  Følgeskader etter vannlekkasje
  Hvis taket ditt ikke er tett (på grunn av manglende vedlikehold) og du får en vannlekkasje i boligen, kan dette føre til at gulv, vegger eller liknende blir ødelagt av vann. Dette er følgeskader som kan være dekket av topp husforsikring elle topp hytteforsikring, mens du selv må betale for reparasjonen av taket. Du kan lese mer om vannskader her.

  Følgeskader av håndverkerfeil
  Av og til går ikke håndverkerjobben helt etter planen. Hvis håndverkeren gjør feil som fører til skader på andre ting enn det hen jobbet med, er dette en følgeskade du kan søke om å få erstattet av topp-forsikringen. Erstatningen for den dårlige håndverker-jobben må du i de fleste tilfeller ta med håndverkeren.

  Les mer om hva husforsikringen dekker her.

   

  Har du hatt skade på boligen din?