• Har du hytte- eller husforsikring topp med tilleggsforsikring for sopp og råte er du i dekket mot skade på bygningen som har oppstått på grunn av skadedyr, innsekter, sopp og råte. 

    Innboforsikring topp dekker også bekjempelse av noen typer skadedyr.

    Les: Hva dekker innboforsikringen? og Hva dekker husforsikringen?