Hvilke forsikringer dekker skadedyr?

Har du bygningsforsikring (topp hytte- eller husforsikring) er du dekket mot skade på bygningen som har oppstått på grunn av skadedyr. Hvis du i tillegg har tilleggsforsikring for sopp og råte er du også dekket mot skade som har oppstått på grunn av innsekter, sopp og råte. 

Innboforsikring topp dekker også bekjempelse av visse typer sjenerende dyr.
 

Se også: