Hvilke forsikringer dekker skadedyr?

Har du hytte- eller husforsikring topp er du dekket mot skade på bygningen som har oppstått på grunn av skadedyr. Hvis du i tillegg har tilleggsforsikring for sopp og råte er du også dekket mot skade som har oppstått på grunn av innsekter, sopp og råte. 

Innboforsikring topp dekker også bekjempelse av visse typer sjenerende dyr.
 

Les: Hva dekker innboforsikringen? og Hva dekker husforsikringen?