• Ja, hvis du velger toppforsikringen på fritidshus er du sikret mot skadedyr som for eksempel rotter og mus.