Hvordan forvaltes pengene i et pensjonskapitalbevis?

Et pensjonskapitalbevis forvaltes i aksje- og rentefond. Du kan velge mellom aktiv forvaltning, Svanemerket forvaltning, indeksforvaltning eller enkeltfond fra fritt fondsvalg. Når du flytter pensjonskapitalbevis til oss får du automatisk alderstilpasset spareprofil med aktiv forvaltning. Denne profilen mener vi passer best for de fleste. Du kan endre spareprofil etter at pensjonskapitalbeviset er opprettet hos oss.

Med alderstilpasset spareprofil blir aksjeandelen gradvis nedjustert når du nærmer deg pensjonsalder. Dette reduserer risikoen for store svingninger på sparesaldoen din. Du kan endre investeringsvalg ved å logge inn med BankID på www.sparebank1.no/minpensjon. Du kan bytte fond og investeringsportefølje uten ekstra kostnader og/eller skattemessige konsekvenser.