• Et pensjonskapitalbevis forvaltes i aksje- og rentefond. Du kan velge mellom aktiv eller basis forvaltning.