• Et pensjonskapitalbevis forvaltes i aksje- og rentefond. Du kan velge mellom aktiv eller basis forvaltning.

    Når du flytter pensjonskapitalbevis til oss får du automatisk alderstilpasset spareprofil. Dette er en aktivt forvaltet spareprofil hvor vi gradvis nedjusterer aksjeandelen når du nærmer deg pensjonsalder. Dette reduserer risikoen for store svingninger på sparesaldoen din.

    Du kan endre investeringsvalg ved å logge inn med BankID på www.livogpensjon.no. Du kan bytte fond og investeringsportefølje uten ekstra kostnader og/eller skattemessige konsekvenser.