Hva kan jeg ha i en aksjesparekonto?

I aksjesparekontoen kan du ha børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis, børsnoterte fond (ETFer) og aksjefond med 80% aksjeandel eller mer. Forutsetningen er at de nevnte verdipapirene er hjemmehørende innenfor EU/EØS. Aksjer og aksjefond som ikke er hjemmehørende i EU/EØS kan ikke plasseres i aksjesparekonto.

Dette trenger du ikke tenke på ettersom aksjer og aksjefond som ikke kan flyttes ikke er tilgjengelig i vår selvbetjente aksjesparekontoløsning i nettbanken og mobilbanken.

Vanskelig å velge spareform?

La oss hjelpe deg å få sparingen på riktig kurs.