• Du kan ha børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis, børsnoterte ETF`er og aksjefond med 80% aksjeandel eller mer. Forutsetningen er at de nevnte verdipapirene er hjemmehørende innenfor EU/EØS. Aksjer og aksjefond som ikke er hjemmehørende i EU/EØS kan ikke plasseres i aksjesparekonto.

    Men dette trenger du ikke tenke på da vår selvbetjente aksjesparekonto-løsning
    utelukker alle aksjer og aksjefond som ikke kan flyttes.