• Når du slutter hos din nåværende arbeidsgiver, skal du meldes ut av pensjonsordningen. Da vil du motta et pensjonsbevis med oppspart pensjonssaldo, forutsatt at du har jobbet i SINTEF i mer enn 12 måneder. Du vil samtidig motta et tilbud om en fortsettelsesforsikring som gir
    mulighet for videre sparing til alderspensjon.

    Vi gjør oppmerksom på at hvis ansettelsesforholdet varte i mindre enn 12 måneder, vil det oppsparte beløpet føres tilbake til bedriften.