Hva skjer hvis jeg bytter arbeidsgiver?

Når du slutter hos din nåværende arbeidsgiver, skal du meldes ut av pensjonsordningen. Da vil du motta et pensjonsbevis med oppspart pensjonssaldo, forutsatt at du har jobbet i SINTEF i mer enn 12 måneder. Du vil samtidig motta et tilbud om en fortsettelsesforsikring som gir
mulighet for videre sparing til alderspensjon.

Vi gjør oppmerksom på at hvis ansettelsesforholdet varte i mindre enn 12 måneder, vil det oppsparte beløpet føres tilbake til bedriften.