SpareBank 1 Indeks Global

SpareBank 1 Indeks Global passer for deg som ønsker lavere kostnader og god risikospredning. Indeksfondet vårt består av rundt 1500 selskaper som alle oppfyller våre krav for ansvarlig forvaltning.

SpareBank 1 Indeks Global følger referanseindeksen MSCI World ESG Universal Select. Det betyr at fondet investerer i selskaper som lever opp til fondets krav til miljø, sosiale- og styringsmessige forhold.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer