SpareBank 1 Fondene

I SpareBank 1 Fondene finner du fondene som passer best for din økonomi. Plukk dine egne favoritter, eller la oss hjelpe deg med å velge. 

Fond hos SpareBank 1

Fond hos SpareBank 1

Uansett hvordan du sparer eller investerer hos oss, skal du være trygg på at pengene dine blir forvaltet fornuftig.

Vi har passet på nordmenns sparepenger i 200 år, og selve samfunnsoppdraget vårt er nettopp å øke sparingen i Norge.

Velg fond selv, eller få god hjelp av din lokale rådgiver for å komme i gang med fondssparing.

Spare i 10 år eller mer og tåler svingninger?

Spare i minst 3 år og ønsker mindre risiko?

Lave kostnader og god risikospredning


Aksjefond – spare i 10 år eller mer?

Aksjefond passer for deg som:

  • ønsker høy avkastning
  • skal spare i 10 år eller mer
  • tåler at sparepengene dine svinger en del
Hånd stabler penger.

Våre aksjefond

SpareBank 1 Utbytte

SpareBank 1 Utbytte fokuserer på solide selskaper som historisk har betalt gode utbytter.

SpareBank 1 Norge Verdi

SpareBank 1 Norge Verdi investerer i lønnsomme, norske selskaper som er godt posisjonert for fremtiden.

SpareBank 1 Verden Verdi

SpareBank 1 Verden Verdi investerer i selskaper over hele verden, slik at du kan ta del i den globale verdiskapingen.

SpareBank 1 Aksje

SpareBank 1 Aksje er satt sammen av 100 prosent aktivt forvaltede aksjefond fra SpareBank 1 og ODIN Forvaltning.


Dame sitter oppå pengestabel.

Indeksfond – prisgunstig

SpareBank 1 Indeks Global

Dette fondet passer for deg som ønsker lavere kostnader og god risikospredning. Indeksfondet vårt består av rett under 1500 selskaper som alle oppfyller våre krav for ansvarlig forvaltning.


Kombinasjonsfond – mindre svingninger

Kombinasjonsfond passer for deg som ikke ønsker like store verdisvingninger som du kan få i et aksjefond. 

Et kombinasjonsfond består av både aksjefond og rentefond. Jo høyere aksjeandel fondet har, jo høyere er både risikoen og forventet avkastning på sparepengene.

Dame med sparebøsse.

Våre kombinasjonsfond

SpareBank 1 Horisont 80

  • 80 % aksjefond
  • 20 % rentefond

Fondet har 80 prosent aksjeandel og du kan derfor bruke aksjesparekontoen når du kjøper det. Du får dermed fordelene dette medfører med på kjøpet.

SpareBank 1 Flex 50

  • 50 % aksjefond
  • 50 % rentefond

Passer for deg som ønsker å få en høyere avkastning enn banksparing gir over tid, og samtidig lavere svingninger enn ren aksjefondssparing.

SpareBank 1 Konservativ 20

  • 20 % aksjefond
  • 80 % rentefond

Når fondet består av så høy andel rentefond, blir også gevinsten på aksjedelen beskattet som rentefond – som altså er gunstigere for deg.

Hva er aktiv forvaltning?

Aktiv forvaltning vil si at profesjonelle forvaltere følger nøye med på markedsutviklingen og velger ut de aksjene forvalteren mener er gode kjøp. Målet er at fondet skal gå bedre enn den generelle utviklingen i markedet.

Lær mer om sparing i fond


Hvilket fond bør du velge?

Har du lyst til å spare i fond, men usikker på hva du skal velge? Prøv spareveilederen og la oss hjelpe deg å få sparingen på riktig kurs.


SpareBank 1s utvalgte

Våre fremste fagfolk har valgt ut tre anbefalte fond, og satt de sammen i en egen pakke. Passer for deg som vil spare langsiktig i aksjefond på en klok og enkel måte.

Spareveileder hvilket fond skal jeg velge?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer