Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Nedenfor finner du nyttig informasjon du som kunde bør kjenne til før du mottar investeringsråd eller andre investeringstjenester fra SpareBank 1. 


MiFID II

Du som kunde skal kunne føle deg trygg på at dine interesser går foran bankens interesser. Derfor er det viktig at du før du handler fond og verdipapirer, gjør deg kjent med innholdet på denne siden.

Her har vi samlet all informasjon du trenger:

  • avtaler og retningslinjer du må forholde deg til 
  • oversikt over alle fond vi tilbyr
  • provisjon til banken

Avtaler og retningslinjer

SpareBank 1 Verdipapirservice AS (SB1 VPS) formidler dine ordre om tegning eller innløsning av verdipapirer på vegne av SpareBank 1.

Kundeavtale
Denne avtalen inngås når du velger å handle gjennom SpareBank 1.

Retningslinjer
SB1 VPS følger disse retningslinjene for ordreutførelse og allokering.

Alminnelige forretningsvilkår for SpareBank 1
SpareBank 1 følger disse retningslinjene for handel med finansielle instrumenter.

Alminnelige forretningsvilkår for SB1 VPS
SB1 VPS følger disse retningslinjene for handel med finansielle instrumenter.

Vi er en del av SpareBank 1-samarbeidet, og gjør oppmerksom på at SpareBank 1 yter ikke-uavhengig investeringsrådgivning. Våre investeringsråd vil være basert på begrenset antall produkter og tilbydere. Fondsutvalget vil variere fra bank til bank.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være flere produkter som kan fylle kundens investeringsbehov, og at vi ikke nødvendigvis vil presentere alle egnede produkter gjennom vår investeringsrådgivning. SpareBank 1 har likevel et bredt produktutvalg tilgjengelig for våre kunder.

Alle kunder som mottar investeringsråd fra oss, får tilbud om en periodisk egnethetsvurdering. Dette er en årlig oppfølging, som er ment å fange opp eventuelle endringer i kundens økonomiske situasjon som tilsier en endring av kundens produktportefølje.

Hva betyr MiFID II for deg?

MiFID II er det mest omfattende EU-regelverket for finanssektoren noensinne. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for investorer og sikre et mer gjennomsiktig investeringmarked.
 

Fordeler MiFID II gir deg
  • Du får flere spare- og investeringsprodukter å velge mellom.
  • Det blir strengere kompetansekrav for spare- og investeringsrådgivere.
  • Kompentansenivået og informasjonen rundt investeringer blir mer likt for hele bransjen. 

Fakta om MiFID II

MiFID II trådte i kraft i EU i januar 2018 og er en utvidelse av MiFID I som kom i 2007. Hensikten med loven er å få samme grunnleggende regler i hele Europa for verdipapirhandel og beskyttelse for deg som kunde. Les mer om MiFID på Finanstilsynet.no.