Grafisk illustrasjon av hånd som stabler mynter.

SpareBank 1 Verden Verdi

SpareBank 1 Verden Verdi er et aksjefond som investerer i lønnsomme selskaper over hele verden – slik at du kan ta del i den gobale verdiskapingen.

Fondet er aktivt forvaltet og har en langsiktig horisont.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer