Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 BV

Betaling

 • Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale inkl. 1 bruker

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Integrert* per avtale inkl. 1 bruker

  1500,-

  Oppgradering til integrert avtale/automatisk filoverføring (SFTP)

  1500,-

  Etablering av ekstra foretak knyttet til Nettbank bedrift Integrert

  100,-

  Månedsavgift Basis**

  150,-

  Månedsavgift Integrert

  300,-

  Månedsavgift per bruker utover 1 bruker**

  40,-

  Månedsavgift per ekstra foretak knyttet til Integrert

  60,-

  Bankavstemning per fil

  5,-

  Betaling med KID

  1,50

  Betaling med melding, strukturert info

  2,-

  Betaling med melding, fri tekst

  4,50,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Lønnsutbetaling (remittering eller lønnsliste)

  2,-

  Betaling ekspress innland (SWIFT)

  100,-

  Fil via SFTP, per fil

  2,50

  *Integrert avtale: Filoverføring via nettbanken eller via regnskapssystem (SFTP). Flere selskaper i samme nettbankavtale.

  **Gratis for lag og foreninger

 • Ordinær overførsel via nettbank (disponibelt på konto etter 3-5 virkedager)

  60,-

  Hasteoverførsel via nettbank, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK inntil 3.000.000.

  350,-

  Hasteoverførsel via nettbank, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK over 3.000.000.

  1000,-

  Ordinær overførsel utført manuelt av banken

  350,-

  Manuell betaling til utlandet over skranke, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK inntil 3.000.000.

  500,-

  Manuell betaling til utlandet over skranke, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK over 3.000.000.

  1.000,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger + utenlandske omkostninger

  100,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige eller feil opplysninger tilkommer et tillegg på

  100,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Purring / reklamasjon / endring av betalingsoppdrag

  300,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

 • Inngående betalinger fra utlandet, i EURO

  20,-

  Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta

  80,-

 • Etablering

  1.500,-

  Månedsavgift

  200,-

  Betaling med KID

  3,-

  Betaling med melding, strukturert info

  3,-

  Betaling med melding, fri tekst

  7,50,-

  Betaling uten melding

  4,-

  Lønnsutbetaling

  4,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Igangsette fil avvist i dekningskontroll

  1000,-

  Endre/slette innsendte ikke bokførte oppdrag

  1000,-

  Endre innsendte ikke bokførte transaksjoner

  200,-

  Rebestilling av konteringsdata per fil

  1.000,-

  Rebestilling av Enett sertifikat

  1.500,-

  Kvitteringsliste avviste oppdrag L1002

  10,-

  Kvitteringsliste utførte korreksjoner L1003

  10,-

 • Etablering av avtale inkl. 1 bruker

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  100,-

  Månedsavgift ekstra bruker

  20,-

  Transaksjonspris

  10,-

 • Etablering / endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  OCR giro

  2,-

  OCR giro, manuelt registrert KID

  35,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

  Kvitteringsliste

  100,-

 • Etablering/endring av avtale*

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Innbetaling med KID

  2,-

  Innbetaling uen KID

  3,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

  *Ved eGiro Innbetaling Pluss vil priser fra Cremul fra Evry komme i tillegg.

 • Etablering Cremul

  1.500,-

  Månedsavgift Cremul per konto

  75,-

  Innbetaling med KID

  2,-

  Innbetaling uten KID

  3,-

  Filforsendelse fra Evry per fil

  5,-

 • Etablering/endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Innbetaling med KID

  2,-

  Innbetaling uten KID

  3,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

 • Etablering/endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Varsling via bank per transaksjon

  5,-

  Egen varsling per transaksjon

  2,-

  SMS varsling per transaksjon

  2,-

  Igangsatt avtalegiro

  5,-

  Sletting av betalingsoppdrag

  7,50

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  25,-

  Reåpning av fil, midlertidig avvist pga feil

  400,-

  Oversikt faste oppdrag

  1.500,-

  Avtalegiro inngåelse av elektronisk avtale

  1.500,-

  Bytte av KID-referanse inkl. test

  3.000,-

 • Etablering / endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Transaksjon med melding

  7,50

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Betalingspåminnelse per transaksjon

  10,-

  Oversikt / slette / stoppe fullmakter per oppdrag

  995,-

  Endring av fullmakter per fullmakt

  300,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) transaksjoner

  200,-

  Manuell registrering av transaksjoner

  300,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) oppdrag

  1.000,-

 • Etablering av avtale

  8.000,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjonspris per faktura

  4,-

  Fakturahotell hos Nets per faktura

  1,-

  Filforsendelse til/fra Nets per fil

  5,-

  Etablering av standard fakturamal

  2.000,-

  Endring av efakturareferanse

  1.500,-

  Etablering av klientavtale

  1.000,-

 • Utstede eFaktura i Nettbank bedrift

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  10,-

  Tillegg for porto og print*

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Motta eFaktura i Nettbank bedrift

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Utstede eFaktura via filforsendelse (integrert i ERP-system)

  Etablering 

  6.000,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Motta eFaktura via filforsendelse (integrert i ERP-system)

  Etablering

  6.000,-

  Månedsavgift

  75,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Fakturaprint

  Pris på forespørsel

  Arkiv elektronisk faktura i 16 måneder, per faktura

  0,-

  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år eks. mva, faktureres fra Nets, per faktura*

  0,79

  *Belastes av Nets

 • Pris nettbank bedrift basis

  0,- per måned

  Ekstra bruker nettbank bedrift

  0,- per måned (gratis etablering)

  Betalingstransaksjoner

  Gratis innenlands transaksjoner i nettbank

  Rentefordel Sparekonto

  0,25 % høyere rente enn ordinære kunder

 • Etablering 0 - 100 medlemmer

  1.500,-

  Etablering 101 - 500 medlemmer

  1.500,-

  Etablering 500+ medlemmer

  1.500,-

  Månedspris 0 - 100 medlemmer

  250,-

  Månedspris 101 - 500 medlemmer

  350,-

  Månedspris 501+ medlemmer

  495,-

  Faktura tilsendt på epost

  0,-

  eFaktura

  4,-

  Avtalegiro

  2,-

  OCR-giro

  1,75

  Fakturaprint

  12,-

  SMS

  0,56

 • Etablering av avtale

  1.500,-

  Månedavgift

  200,-

  Betaling av godkjent kapitaltransaksjon

  4,50

 • Nattsafe per pose (kunder med hovedbankforbindelse)

  40,-

  Pris per seddel

  0,14

  Skillemynt i nattsafepose

  10 % av opptalt beløp

  Differanse / feil og mangelfull utfylling av bilag 

  50,-

  Valuta i pose

  50,-

  Kvittering per post

  70,-

  Nattsafe oppgjør levert av ikke-kunder

  100,-

  Nattsafe oppgjør - saldo overføres til annen bank

  100,-

  Ny/flere innkastnøkkel (første gratis)

  100,-

 • Kjøp utenlandske sedler i minibank for kunder 

  50,-

  Kjøp utenlandske sedler i minibank for ikke-kunder 

  150,-

  Sjekk fra utlandet i NOK trukket på norsk bank

  150,-

  Bestilling av valutasjekk

  300,-

 • Veksel per rull for kunder

  3,-

  Veksel per rull for ikke-kunder 

  10,-

 • Oppgjørsbehandling per måned per brukersted

  25,-

  Transaksjonspris

  0,20

 • Betaling eks. porto

  15,-

  Betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Retur pga feil eller manglende dekning 

  120,-

 • Distribusjon e-melding

  0,-

  Distribusjon kontoutskrift og melding per post

  15,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  15,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Kreditering av utbetalingsanvisning

  75,-

  Betaling av giro manuelt av banken

  75,-

  Tilsendt oblatkvittering

  15,-

  Telegiro betaling med KID

  2,-

  Telegiro betaling med melding

  3,-

  Telefonbank andre tjenester

  4,-

  Endring i lønningsliste

  50,-

  Lønnsoverførseler per lønnsmottaker

  30,-

  Kopi av bilag per stykk

  100,-

  Kopi av kontoutskrift per måned

  100,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

  Bankremisse

  60,-

  Revisjonsoppgave

  1.500,-

  Revisjonsoppgave konsern

  inntil 5.000,-

  Bekreftelse av aksjekapital via Altinn

  1.500,-

  Rebestilling av konteringsdata fra Nets per fil

  1.000,-

  Autogiro betaling

  2,-

  Avtalegiro betaling

  2,-

  Innskudd i innskuddsmaskin

  100,-

 • Åpningsprovisjon

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Adviseringsprovisjon, per remburs

  min. 1.000,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager, per aksept

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Akseptprovisjon over 90 dager, per aksept

  fra 0,75 % min. 1.000,-

  Endringsprovisjon, per endring

  min. 1.000,-

Kort

 • Årspris VISA med / uten legitimasjon

  325,- / 300,-

  Varekjøp i Norge

  2,50 per kjøp

  VISA varekjøp i Norge og utlandet

  4,- per kjøp

  Uttak i SpareBank 1 minibanker, i bankens åpningstid

  0,- per uttak

  Uttak i SpareBank 1 minibanker, utenom bankens åpningstid

  5,- per uttak

  Uttak i andre bankers minibanker, hele døgnet

  10,- per uttak

  VISA kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak +  0,5 % av beløp

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2,00 %

  Bestilling av erstatningskort

  1.350,-

  Bestilling av nødkontanter

  950,-

  Egenandel ved reklamasjonssaker

  1.200,- til 12.000,-

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personlig ansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Kjøp av kort

  40,- per kort

  Varekjøp

  0,-

  Saldoforespørsel SMS

  3,-

  Erstatningskort (defekt kort)

  0,-

  Erstatningskort (stjålet / mistet kort)

  65,-

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-

  Valutapåslag

  2 %

Finansiering

 • Termingebyr

  fra 70,-

  Terminutsettelse

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinnelig nedbetalingstid vil bli opprettholdt.

  Terminutsettelse for lån eller kreditter vil medføre gebyr på:

  fra 2500,-

  Avdragsfrihet

  I perioder med avdragsfrihet betales kun renter og omkostninger på lånet. Etter en periode med avdragsfrihet øker nedbetalingstiden, mens den månedlige innbetalingen vil være den samme.

  Terminutsettelse for lån eller kreditter vil medføre et gebyr på:

  fra 2500,-

Drifts- og plasseringskonti

 • Uansett saldo

  0,00 %

  Rentebetingelsene gjelder også ved positiv saldo på kassekreditt og driftskreditt.

 • Uansett saldo

  0,50 %
  Fra 17. oktober 0,85 %

  12 gebyrfrie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet.

 • Inntil 1.000.000 kroner

  0,10 %

  Over 1.000.000 kroner

  1,65 %
  Fra 17. oktober 1,80 %

  Renten gjelder fra første krone. Minsteinnskudd er 1.000.000 kroner. Kapitalen står på sperret konto. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Det er ikke mulig å ta ut midler fra konto før utløpet av oppsigelsestiden på 31 dager. Det kan være opp til 12 aktive varsel av uttak av gangen. Kontoen tilbys kunder med innskudd inntil 50 millioner kroner. Høyere beløp kan aksepteres etter avtale.

 • Uansett saldo

  0,55 %

  Etableringsgebyr

  1000,-

Fond / Aksjer

 • Aksjer, ETN, ETF, Merkur Market og tegningsretter: 0,05% av handelsbeløpet, min NOK 95,- Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streming (privat)

  0,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff/foretak)

  370,-