Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 BV

BETALING

 • Abonnement per mnd PRO 

  100,-

  Abonnement per mnd PRO Landbruk 

  100,-

  Abonnement per mnd PRO Etablerer 

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Basis og Integrert for PRO-kunder (inkludert 1 bruker) 

  0,-

  Provisjon av bevilgning, per kvartal

  0,-

  Abonnement Nettbank bedrift per mnd PRO Integrert

  50,-

  Årspris VISA

  0,-

  For øvrig gjelder ordinære priser iht. prisliste.

 • Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale inkl. 1 bruker

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Integrert per avtale inkl. 1 bruker

  1250,-

  Oppgradering til Nettbank bedrift Integrert

  1250,-

  Etablering av ekstra foretak knyttet til Nettbank bedrift Integrert

  100,-

  Etablering av bruker utover 1 bruker

  200,-

  Etablering av tilgang til konto i annen bank

  100,-

  Månedsavgift Basis

  150,-

  Månedsavgift Integrert

  225,-

  Månedsavgift per bruker utover 1 bruker

  40,-

  Månedsavgift per ekstra foretak knyttet til Integrert

  40,-

  Kvartalsavgift tilgang til konto i annen bank per kunde

  150,-

  Bankavstemning per fil

  5,-

  Betaling med KID

  1,25,-

  Betaling med melding, strukturert info

  2,-

  Betaling med melding, fri tekst

  4,50,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Lønnsutbetaling (remittering eller lønnsliste)

  2,-

  Betaling ekspress innland (SWIFT)

  100,-

  Betaling til utlandet*

  60,-

  Betaling til utlandet hasteoverførsel*

  425,-

  *For fullstendige priser utland se seksjon Betaling til utlandet

 • Ordinær overførsel via nettbank (disponibelt på konto etter 3-5 virkedager)

  60,-

  Ordinær overførsel utført manuelt av banken

  250,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger + utenlandske omkostninger

  100,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige eller feil opplysninger tilkommer et tillegg på

  100,-

  Hasteoverførsel (disponibelt på konto neste virkedag)

  425,-

  Tillegg for faste oppdrag per overførsel

  50,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Purring / reklamasjon / endring av betalingsoppdrag

  300,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

 • Inngående betalinger fra utlandet, i EURO

  20,-

  Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta

  65,-

 • Etablering

  2.000,-

  Månedsavgift

  175,-

  Betaling med KID

  3,-

  Betaling med melding, strukturert info

  2,-

  Betaling med melding, fri tekst

  7,50,-

  Betaling uten melding

  4,-

  Lønnsutbetaling

  4,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Igangsette fil avvist i dekningskontroll

  600,-

  Sletting av innsendt fil (ikke bokført) per fil

  600,-

  Endring av transaksjoner i filen (ikke bokført) per transaksjon

  110,-

  Rebestilling av konteringsdata fra Nets

  600,-

 • Etablering av avtale inkl. 1 bruker

  1.000,-

  Månedsavgift per avtale

  100,-

  Månedsavgift ekstra bruker

  20,-

  Transaksjonspris

  10,-

 • Etablering / endring av avtale

  600,-

  Månedsavgift per avtale

  60,-

  OCR giro

  1,75,-

  OCR giro, manuelt registrert KID

  35,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

  Kvitteringsliste

  75,-

 • Etablering / endring av avtale

  1.200,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Innbetaling med KID

  2,-

  Innbetaling med melding

  3,-

  Innbetaling uten melding

  2,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

 • Etablering / endring av avtale

  1.200,-

  Månedsavgift per avtale

  60,-

  Varsling via bank per transaksjon

  4,-

  Egen varsling per transaksjon

  2,-

  SMS varsling per transaksjon

  2,-

  Igangsatt avtalegiro

  5,-

  Sletting av betalingsoppdrag

  7,50,-

  KID bytte

  1.250,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  25,-

  Mottakeravtale oversikt faste betalingsoppdrag (FBO)

  1.250,-

  Avtalegiro inngåelse av elektronisk avtale

  500,-

 • Etablering / endring av avtale

  2.000,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Transaksjon med melding

  7,50,-

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Betalingspåminnelse per transaksjon

  10,-

  Oversikt / slette / stoppe fullmakter per oppdrag

  995,-

  Endring av fullmakter per fullmakt

  200,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) transaksjoner

  100,-

  Manuell registrering av transaksjoner

  200,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) oppdrag

  525,-

 • Be om tilbud

 • Utsteder av elektronisk enkeltfaktura

  NB! Tjenesten er inkludert i Nettbank bedrift

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  10,-

  Tillegg for porto og print ved distribusjon per post eks. mva, faktureres fra Nets

  6,40

  Arkiv elektronisk faktura i 16 måneder, per faktura

  0,-

  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år eks. mva, faktureres fra Nets, per faktura

  0,49

  Mottaker av elektronisk enkeltfaktura

  NB! Tjenesten er inkludert i Nettbank bedrift for PRO bedrifter

  Etablering filmottak i Nettbank bedrift

  1.000,-

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Arkiv elektronisk faktura i 16 måneder, per faktura

  0,-

  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år eks. mva, faktureres fra Nets, per faktura

  0,49

 • Etablering 0 - 100 medlemmer

  1.000,-

  Etablering 101 - 500 medlemmer

  1.250,-

  Etablering 500+ medlemmer

  1.500,-

  Månedspris 0 - 100 medlemmer

  250,-

  Månedspris 101 - 500 medlemmer

  350,-

  Månedspris 501+ medlemmer

  495,-

  Faktura tilsendt på epost

  0,-

  eFaktura

  4,-

  Avtalegiro

  2,-

  OCR-giro

  1,75

  Fakturaprint

  12,-

  SMS

  0,56

 • Etablering av avtale

  1.200,-

  Månedavgift

  200,-

  Betaling av godkjent kapitaltransaksjon

  4,50

 • Nattsafe per pose (kunder med hovedbankforbindelse) 

  35,-

  Pris per seddel

  0,14

  Skillemynt i nattsafepose

  10 % av opptalt beløp

  Reserveløsning 

  15,-

  Feil i bilag / differanse pose ift bilag 

  25,-

  Valuta i pose

  50,-

  Utenlandske sjekker 

  90,-

  Reisesjekker

  25,-

  Kopi av nattsafebilag

  75,-

  Kvittering per post

  10,-

  Nattsafe oppgjør levert av ikke-kunder

  100,-

  Nattsafe oppgjør - saldo overføres til annen bank

  100,-

 • Bestilling av utenlandske sedler via kontorkanal, levering kan ta inntil en uke

  150,-

  Kjøp utenlandske sedler i minibank for kunder 

  50,-

  Kjøp utenlandske sedler i minibank for ikke-kunder 

  150,-

 • Sjekk fra utlandet i NOK trukket på norsk bank 

  150,-

  Bruk av sjekk per stykk

  50,-

 • Veksel per rull for kunder

  3,-

  Veksel per rull for ikke-kunder 

  10,-

 • Registrering av nytt brukersted

  950,-

  Oppgjørsbehandling per måned per brukersted

  175,-

  Transaksjonspris 

  0,26

  Endring av brukersted 

  160,-

  Bankbytte

  0,-

  Tilbakeføring av vareretur pr. mnd

  125,-

  Utleie bankens mobile betalingsterminaler 1 dag

  150,-

  Utleie bankens mobile betalingsterminaler 1 helg

  500,-

  Utleie bankens mobile betalingsterminaler 1 uke

  1.000,-

  Utleie kun til bankens kunder. Ta kontakt med banken for mer informasjon.

 • Betaling eks. porto

  15,-

  Betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Retur pga feil eller manglende dekning 

  120,-

 • Distribusjon e-melding

  0,-

  Distribusjon kontoutskrift og melding per post

  15,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  15,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Kreditering av utbetalingsanvisning

  75,-

  Betaling av giro manuelt av banken

  75,-

  Tilsendt oblatkvittering

  15,-

  Telegiro betaling med KID

  2,-

  Telegiro betaling med melding

  3,-

  Telefonbank andre tjenester

  4,-

  Lønnsoverførseler per lønnsmottaker

  30,-

  Kopi av bilag per stykk

  100,-

  Kopi av kontoutskrift per måned

  100,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

  Bankremisse

  60,-

  Revisjonsoppgave

  1.000,-

  Bekreftelse av aksjekapital via Altinn

  1.000,-

  Rebestilling av konteringsdata på konto fra Nets, per dag

  600,-

  Autogiro betaling

  2,-

  Avtalegiro betaling

  2,-

 • Åpningsprovisjon

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Adviseringsprovisjon, per remburs

  min. 1.000,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager, per aksept

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Akseptprovisjon over 90 dager, per aksept

  fra 0,75 % min. 1.000,-

  Endringsprovisjon, per endring

  min. 1.000,-

 • Per transaksjon

  0,20

  Av omsetning

  1,8 %

KORT

 • Årspris VISA med / uten legitimasjon

  320,- / 295,-

  Varekjøp i Norge

  2,50 per kjøp

  VISA varekjøp i Norge og utlandet

  4,- per kjøp

  Uttak i egne minibanker, i bankens åpningstid

  0,- per uttak

  Uttak i egne minibanker, utenom bankens åpningstid

  5,- per uttak

  Uttak i andre bankers minibanker, hele døgnet

  7,- per uttak

  VISA kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak +  0,5 % av beløp

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  1,75 %

  Bestilling av erstatningskort

  1.350,-

  Bestilling av nødkontanter

  950,-

 • Årspris

  0,-

  Varekjøp

  0,- per kjøp

  Uttak i minibank

  35,- per uttak + 1 % av beløp

  Uttak i skranke

  75,- per uttak + 1 % av beløp

  Overføring fra kredittkort til konto

  1 % av beløp  (min. 25,-)

  Overføring fra annet kredittkort

  Rente beregnes fra første dag

  Tilleggskort

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  1,75 %

  Fakturagebyr

  35,-

  eFakturagebyr

  0,-

  Kopi av faktura

  20,-

  Nominell rente per mnd

  1,8 %

  Minimumsbetaling

  2,5 % (min. 250,-)

  Purregebyr

  67,-

  Rentefri betalingsutsettelse

  Inntil 45 dager

  Overtrekksgebyr

  125,-

  Purregebyr

  67,-

  SpareBank 1 MasterCard Gold / SpareBank 1 Platinum: Effektiv rente 25,37 %, basert på et eksempel på kr 15.000 nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr 16.465,81.

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personlig ansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Kjøp av kort

  40,- per kort

  Varekjøp

  0,- per kjøp

  Saldoforespørsel SMS

  3,- per forespørsel

  Erstatningskort (defekt kort)

  0,- per kort

  Erstatningskort (stjålet / mistet kort)

  65,- per kort

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,- per overføring

  Valutapåslag

  2 %

 • Kjøp av kort (upersonlig)

  50,- per kort

  Kjøp av kort (personlig)

  100,- per kort

  Lading av kort

  7,- per lading

  Varekjøp

  3,- per kjøp

  Uttak i minibank

  35,- per uttak

  Saldoforespørsel SMS

  3,- per forespørsel

  Erstatningskort (defekt kort)

  0,- per kort

  Erstatningskort (stjålet / mistet kort)

  65,- per kort

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,- per overføring

  Valutapåslag

  2 %

FOLIO OG PLASSERINGSKONTI

 • Uansett saldo

  0,05 %

  Rentebetingelsene gjelder også ved positiv saldo på kassekreditt og driftskreditt.

 • Uansett saldo

  0,25 %

  PRO konti, ikke kassekreditt.

 • Uansett saldo

  0,50 %

  12 gebyrfrie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet.

 • Inntil 1.000.000 kroner

  0,10 %

  Over 1.000.000 kroner

  1,20 %

  Renten gjelder fra første krone. Minsteinnskudd er 1.000.000 kroner. Kapitalen står på sperret konto. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Det er ikke mulig å ta ut midler fra konto før utløpet av oppsigelsestiden på 31 dager. Det kan være opp til 12 aktive varsel av uttak av gangen. Kontoen tilbys kunder med innskudd inntil 25 millioner kroner.