Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 BV

BETALING

 • Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale inkl. 1 bruker

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Integrert* per avtale inkl. 1 bruker

  1500,-

  Oppgradering til integrert avtale/automatisk filoverføring (SFTP)

  1500,-

  Etablering av ekstra foretak knyttet til Nettbank bedrift Integrert

  100,-

  Etablering av bruker utover 1 bruker

  200,-

  Månedsavgift Basis

  150,-

  Månedsavgift Integrert

  225,-

  Månedsavgift per bruker utover 1 bruker

  40,-

  Månedsavgift per ekstra foretak knyttet til Integrert

  50,-

  Bankavstemning per fil

  5,-

  Betaling med KID

  1,50

  Betaling med melding, strukturert info

  2,-

  Betaling med melding, fri tekst

  4,50,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Overførsel mellom egne konti

  0,-

  Lønnsutbetaling (remittering eller lønnsliste)

  2,-

  Betaling ekspress innland (SWIFT)

  100,-

  Fil via SFTP, per fil

  2,50

  *Integrert avtale: Filoverføring via nettbanken eller via regnskapssystem (SFTP). Flere selskaper i samme nettbankavtale.

 • Ordinær overførsel via nettbank (disponibelt på konto etter 3-5 virkedager)

  60,-

  Hasteoverførsel via nettbank, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK inntil 3.000.000.

  350,-

  Hasteoverførsel via nettbank, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK over 3.000.000.

  1000,-

  Ordinær overførsel utført manuelt av banken

  350,-

  Manuell betaling til utlandet over skranke, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK inntil 3.000.000.

  500,-

  Manuell betaling til utlandet over skranke, disponibelt på konto neste virkedag, beløp med motverdi NOK over 3.000.000.

  1.000,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger + utenlandske omkostninger

  100,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige eller feil opplysninger tilkommer et tillegg på

  100,-

  Tillegg for faste oppdrag per overførsel

  50,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Purring / reklamasjon / endring av betalingsoppdrag

  300,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

 • Inngående betalinger fra utlandet, i EURO

  20,-

  Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta

  80,-

 • Etablering

  1.500,-

  Månedsavgift

  175,-

  Betaling med KID

  3,-

  Betaling med melding, strukturert info

  2,-

  Betaling med melding, fri tekst

  7,50,-

  Betaling uten melding

  4,-

  Lønnsutbetaling

  4,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  120,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Igangsette fil avvist i dekningskontroll

  600,-

  Sletting av innsendt fil (ikke bokført) per fil

  600,-

  Endring av transaksjoner i filen (ikke bokført) per transaksjon

  110,-

  Sende konteringsdata på nytt fra Nets

  1.000,-

 • Etablering av avtale inkl. 1 bruker

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  100,-

  Månedsavgift ekstra bruker

  20,-

  Transaksjonspris

  10,-

 • Etablering / endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  60,-

  OCR giro

  1,75,-

  OCR giro, manuelt registrert KID

  35,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

  Kvitteringsliste

  100,-

 • Etablering/endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Innbetaling med KID

  2,-

  Innbetaling med melding

  3,-

  Innbetaling uten melding

  2,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

 • Etablering/endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  60,-

  Varsling via bank per transaksjon

  5,-

  Egen varsling per transaksjon

  2,-

  SMS varsling per transaksjon

  2,-

  Igangsatt avtalegiro

  5,-

  Sletting av betalingsoppdrag

  7,50

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  25,-

  Reåpning av fil, midlertidig avvist pga feil

  400,-

  Mottakeravtale oversikt faste betalingsoppdrag (FBO)

  1.250,-

  Avtalegiro inngåelse av elektronisk avtale

  1.500,-

  Bytte av KID-referanse inkl. test

  3.000,-

 • Etablering / endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  75,-

  Transaksjon med melding

  7,50

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Betalingspåminnelse per transaksjon

  10,-

  Oversikt / slette / stoppe fullmakter per oppdrag

  995,-

  Endring av fullmakter per fullmakt

  200,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) transaksjoner

  100,-

  Manuell registrering av transaksjoner

  200,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) oppdrag

  525,-

 • Be om tilbud

 • Utsteder av elektronisk enkeltfaktura

  NB! Tjenesten er inkludert i Nettbank bedrift

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  10,-

  Tillegg for porto og print*

  Arkiv elektronisk faktura i 16 måneder, per faktura

  0,-

  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år eks. mva, faktureres fra Nets, per faktura

  0,49

  Mottaker av elektronisk enkeltfaktura

  NB! Tjenesten er inkludert i Nettbank bedrift for PRO bedrifter

  Etablering filmottak i Nettbank bedrift

  1.000,-

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Arkiv elektronisk faktura i 16 måneder, per faktura

  0,-

  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år eks. mva, faktureres fra Nets, per faktura

  0,49

  *Belastes av Nets

 • Pris nettbank bedrift basis

  0,- per måned

  Ekstra bruker nettbank bedrift

  0,- per måned (gratis etablering)

  Betalingstransaksjoner

  Gratis innenlands transaksjoner i nettbank

  Rentefordel Sparekonto

  0,25 % høyere rente enn ordinære kunder

 • Etablering 0 - 100 medlemmer

  1.500,-

  Etablering 101 - 500 medlemmer

  1.500,-

  Etablering 500+ medlemmer

  1.500,-

  Månedspris 0 - 100 medlemmer

  250,-

  Månedspris 101 - 500 medlemmer

  350,-

  Månedspris 501+ medlemmer

  495,-

  Faktura tilsendt på epost

  0,-

  eFaktura

  4,-

  Avtalegiro

  2,-

  OCR-giro

  1,75

  Fakturaprint

  12,-

  SMS

  0,56

 • Etablering av avtale

  1.500,-

  Månedavgift

  200,-

  Betaling av godkjent kapitaltransaksjon

  4,50

 • Nattsafe per pose (kunder med hovedbankforbindelse)

  40,-

  Pris per seddel

  0,14

  Skillemynt i nattsafepose

  10 % av opptalt beløp

  Reserveløsning 

  15,-

  Feil i bilag / differanse pose ift bilag 

  25,-

  Valuta i pose

  50,-

  Utenlandske sjekker 

  90,-

  Reisesjekker

  25,-

  Kopi av nattsafebilag

  75,-

  Kvittering per post

  10,-

  Nattsafe oppgjør levert av ikke-kunder

  100,-

  Nattsafe oppgjør - saldo overføres til annen bank

  100,-

  Ny/flere innkastnøkkel (første gratis)

  100,-

 • Kjøp utenlandske sedler i minibank for kunder 

  50,-

  Kjøp utenlandske sedler i minibank for ikke-kunder 

  150,-

  Sjekk fra utlandet i NOK trukket på norsk bank

  150,-

  Bestilling av valutasjekk

  300,-

 • Veksel per rull for kunder

  3,-

  Veksel per rull for ikke-kunder 

  10,-

 • Registrering av nytt brukersted

  1.500,-

  Oppgjørsbehandling per måned per brukersted

  175,-

  Transaksjonspris 

  0,26

  Endring av brukersted 

  160,-

  Spesifisert transaksjonsliste, per søk

  40,-

  Spesifisert transaksjonsliste eldre enn 12 mnd., per søk

  440,-

  Tilbakeføring av vareretur pr. mnd

  130,-

  Utleie bankens mobile betalingsterminaler 1 dag

  200,-

  Utleie bankens mobile betalingsterminaler 1 helg

  500,-

  Utleie bankens mobile betalingsterminaler 1 uke

  1.000,-

  Utleie kun til bankens kunder. Ta kontakt med banken for mer informasjon.

 • Betaling eks. porto

  15,-

  Betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Retur pga feil eller manglende dekning 

  120,-

 • Distribusjon e-melding

  0,-

  Distribusjon kontoutskrift og melding per post

  15,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  15,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Kreditering av utbetalingsanvisning

  75,-

  Betaling av giro manuelt av banken

  75,-

  Tilsendt oblatkvittering

  15,-

  Telegiro betaling med KID

  2,-

  Telegiro betaling med melding

  3,-

  Telefonbank andre tjenester

  4,-

  Endring i lønningsliste

  50,-

  Lønnsoverførseler per lønnsmottaker

  30,-

  Kopi av bilag per stykk

  100,-

  Kopi av kontoutskrift per måned

  100,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

  Bankremisse

  60,-

  Revisjonsoppgave

  1.500,-

  Revisjonsoppgave konsern

  inntil 5.000,-

  Bekreftelse av aksjekapital via Altinn

  1.500,-

  Rebestilling av konteringsdata på konto fra Nets, per dag

  600,-

  Autogiro betaling

  2,-

  Avtalegiro betaling

  2,-

  Etablering av selskaper under stiftelse

  5.000,-

 • Åpningsprovisjon

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Adviseringsprovisjon, per remburs

  min. 1.000,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager, per aksept

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Akseptprovisjon over 90 dager, per aksept

  fra 0,75 % min. 1.000,-

  Endringsprovisjon, per endring

  min. 1.000,-

KORT

 • Årspris VISA med / uten legitimasjon

  325,- / 300,-

  Varekjøp i Norge

  2,50 per kjøp

  VISA varekjøp i Norge og utlandet

  4,- per kjøp

  Uttak i egne minibanker, i bankens åpningstid

  0,- per uttak

  Uttak i egne minibanker, utenom bankens åpningstid

  0,- per uttak

  Uttak i andre bankers minibanker, hele døgnet

  10,- per uttak

  VISA kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak +  0,5 % av beløp

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2,00 %

  Bestilling av erstatningskort

  1.350,-

  Bestilling av nødkontanter

  950,-

  Egenandel ved reklamasjonssaker

  1.200,- til 12.000,-

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personlig ansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Kjøp av kort (upersonlig)

  50,- per kort

  Kjøp av kort (personlig)

  100,- per kort

  Lading av kort

  7,- per lading

  Varekjøp

  3,- per kjøp

  Uttak i minibank

  35,- per uttak

  Saldoforespørsel SMS

  3,- per forespørsel

  Erstatningskort (defekt kort)

  0,- per kort

  Erstatningskort (stjålet / mistet kort)

  65,- per kort

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,- per overføring

  Valutapåslag

  2,00 %

FOLIO OG PLASSERINGSKONTI

 • Uansett saldo

  0,00 %

  Rentebetingelsene gjelder også ved positiv saldo på kassekreditt og driftskreditt.

 • Uansett saldo

  0,50 %

  12 gebyrfrie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet.

 • Inntil 1.000.000 kroner

  0,10 %

  Over 1.000.000 kroner

  1,20 %

  Renten gjelder fra første krone. Minsteinnskudd er 1.000.000 kroner. Kapitalen står på sperret konto. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Det er ikke mulig å ta ut midler fra konto før utløpet av oppsigelsestiden på 31 dager. Det kan være opp til 12 aktive varsel av uttak av gangen. Kontoen tilbys kunder med innskudd inntil 8 millioner kroner.

 • Driftskonto - dekker behov for daglige inn- og utbetalinger

  Nettbank bedrift uten etableringsgebyr, fritt antall brukere og gratis betalinger i Norge

  VISA-kort uten legitimasjon (første kort)

  Gratis bruk av kort til varekjøp i Norge

  Pris per måned

  25,-

 • Etableringsgebyr

  1000,-

  Uansett saldo

  0,55 %

FOND / AKSJER

 • Aksjer, ETN, ETF, Merkur Market og tegningsretter: 0,05% av handelsbeløpet, min NOK 95,- Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streming (privat)

  0,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff/foretak)

  370,-