Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Betaling

 • Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale inkl. 1 bruker

  0,-

  Etablering Nettbank bedrift Integrert* per avtale inkl. 1 bruker

  1500,-

  Oppgradering til integrert avtale/automatisk filoverføring (SFTP)

  1500,-

  Månedsavgift integrert avtale, lag og foreninger

  150,-

  Månedsavgift nettbank bedrift lag og foreninger, Basis

  35,-

  Månedsavgift Integrert

  300,-

  Månedsavgift Basis

  150,-

  Månedsavgift per bruker utover 1 bruker

  50,-

  Månedsavgift per bruker, lag og forening

  0,-

  Månedsavgift per ekstra foretak knyttet til Integrert

  60,-

  Bankavstemming per fil

  2,50

  Betaling med KID

  1,50

  Betaling med melding, strukturert info

  4,50

  Betaling med melding, fri tekst

  4,50

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Lønnsutbetaling (remittering eller lønnsliste)

  2,50

  Fil via SFTP, per fil

  2,50

  *Integrert avtale: Filoverføring via nettbanken eller via regnskapssystem (SFTP). Flere selskaper i samme nettbankavtale.

 • Alle kostnader knyttet til SpareBank 1 Regnskap trekkes fra konto. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres i regnskapssystemet.

  Produktpakker
  (alle priser er ekskl.mva)

  Basis

  99,- per måned

   

  Basis+

  199,- per måned
   

  Komplett

   

  359,- per måned

  I tillegg til produktpakkene kommer transaksjonspriser og priser for nettbank bedrift
   

  Nettbank bedrift med SpareBank 1 Regnskap

  Etablering 

  0,-

  Månedsavgift

  150,-

  Bankavstemming per fil

  0,-

  For transaksjonspriser, se priser Nettbank bedrift

   

  Transaksjonspriser i SpareBank 1 Regnskap
  (alle priser er ekskl. mva)

  EHF, per stk

  4,-

  Fakturatolk, per stk

  4,-

  Utbetalinger, per stk

  2,-

  Innbetalinger, per stk

  1,-

  Fakturaprint

  20,-

  eFaktura (inkl. Vipps)
   

  5,50

  Brukere i SpareBank 1 Regnskap
  (alle priser er ekskl.mva)
  Ekstra bruker per måned med Basis
  Ekstra bruker per måned med Basis+
  Ekstra bruker per måned med Komplett  0,-
  0,-
  0,-

   

  Moduler i SpareBank 1 Regnskap
  (alle priser er ekskl. mva)

  Timeregistrering, per bruker per mnd

  49,-

  Lønn, per lønnslipp

  30,-

  Inntektsmelding

  50,-

  TravelText, per reise-/utleggsrapport

  40,-

  Fakturagodkjenner

  49,-

  Årsoppgjørsmodul 
   

  1.190,-

  Bankprodukter

  Årsgebyr bankkort

  325,-

  Månedsavgift innbetaling KID (OCR) 

  90,-

  Månedsavgift innbetaling Cremul

  90,-

  Tilleggstjenester fra Regnskapshuset
  (alle priser er ekskl.mva)

   

  Brukerstøtte
  Oppstartshjelp SpareBank 1 Regnskap inntil 30 min


  0,-

  Systemkonsulent 
  Oppstartshjelp ut over 30 min
  Konsulenthjelp
  Pakkepris konsulenthjelp


  per time 990,-
  per time 990,-
  3 timer 2.500,-

  Regnskapsfører 
  Regnskapstjenester (lønn/avstemming) per pågebynte
  Innsending av årsoppgjør
  Aksjonærregisteroppgave


  kvarter/time 247,50,-/990,-
  fastpris fra 6.500,-
  fastpris 1.580,-

 • SEPA betaling: Betaling i EUR innenfor EU/EØS via nettbank

  35,-

  Øvrige betalinger, annen valuta via nettbank

  80,-

  Ordinær overførsel utført manuelt av banken

  350,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale alle omkostninger + utenlandske omkostninger

  100,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige eller feil opplysninger tilkommer et tillegg på

  100,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Purring / reklamasjon / endring av betalingsoppdrag

  300,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

 • Inngående betalinger fra utlandet, i EURO

  20,-

  Inngående betalinger fra utlandet, annen valuta

  80,-

 • Etablering/ endring av avtale

  1.000,-

  Månedsavgift per konto:

  Innbetaling med KID (OCR)

  90,-

  Komplett Cremul innbetaling via Evry (Format: ISO 20022)*

  90,-

  eGiro innbetaling fra Nets *

  75,-

  Innbetaling Total fra Nets* (Format: ISO 20022)

  90,-

  Månedsavgift eGiro/eGiro pluss

  90,-

  Innbetaling med KID

  2,25

  Innbetaling uten KID

  3,-

  Filforsendelse fra Nets per fil

  5,-

  OCR giro, manuelt registrert KID

  50,-

  OCR Kvitteringsliste

  100,-

  * Dersom tjenestene leveres med både Cremul og OCR innbetalinger belastes begge månedsavgiftene.

 • Etablering/endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  90,-

  Varsling via bank per transaksjon

  5,-

  Egen varsling per transaksjon

  2,-

  SMS varsling per transaksjon

  2,-

  Igangsatt avtalegiro

  5,-

  Sletting av betalingsoppdrag

  10,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  25,-

  Reåpning av fil, midlertidig avvist pga feil

  400,-

  Oversikt faste oppdrag

  1.500,-

  Avtalegiro inngåelse av elektronisk avtale

  1.500,-

  Bytte av KID-referanse inkl. test

  1.500,-

  Avtalegiro oversikt over FBO mottakeravtale

  1250,-

 • Etablering / endring av avtale

  1.500,-

  Månedsavgift per avtale

  90,-

  Transaksjon med melding

  3,-

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Filforsendelse til / fra Nets per fil

  5,-

  Betalingspåminnelse per transaksjon

  10,-

  Oversikt / slette / stoppe fullmakter per oppdrag

  995,-

  Endring av fullmakter per fullmakt

  300,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) transaksjoner

  200,-

  Manuell registrering av transaksjoner

  300,-

  Endring innsendte (ikke bokførte) oppdrag

  1.000,-

 • Etablering av avtale

  8.000,-

  Månedsavgift

  90,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Fakturahotell hos Nets per faktura

  1,-

  Filforsendelse til/fra Nets per fil

  5,-

  Etablering av standard fakturamal

  1.500,-

  Endring av efakturareferanse

  1.500,-

  Etablering av klientavtale

  1.500,-

 • Utstede eFaktura i Nettbank bedrift

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  10,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Motta eFaktura i Nettbank bedrift

  Månedsavgift

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Utstede eFaktura via filforsendelse (integrert i ERP-system)

  Etablering 

  6.000,-

  Månedsavgift

  90,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Motta eFaktura via filforsendelse (integrert i ERP-system)

  Etablering

  6.000,-

  Månedsavgift

  90,-

  Transaksjonspris per faktura

  3,-

  Vedlegg, per vedlegg

  3,-

  Fakturaprint

  Pris på forespørsel

  Arkiv elektronisk faktura i 16 måneder, per faktura

  0,-

  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år eks. mva, faktureres fra Nets, per faktura*

  0,79

 • Pris nettbank bedrift basis

  0,- per måned

  Ekstra bruker nettbank bedrift

  0,- per måned (gratis etablering)

  Betalingstransaksjoner

  Gratis innenlands transaksjoner i nettbank

  Rentefordel Sparekonto

  0,25 % høyere rente enn ordinære kunder

 • Nattsafe per pose (kunder med hovedbankforbindelse)

  50,-

  Pris per seddel

  0,14

  Skillemynt i nattsafepose

  12 % av opptalt beløp

  Differanse / feil og mangelfull utfylling av bilag

  100,-

  Valuta i pose

  50,-

  Kvittering per post

  100,-

  Ny/flere innkastnøkkel (første gratis)

  100,-

 • Kjøp utenlandske sedler i minibank for kunder 

  50,-

  Kjøp utenlandske sedler i minibank for ikke-kunder 

  150,-

  Sjekk fra utlandet i NOK trukket på norsk bank

  150,-

 • Veksel per rull for kunder

  3,-

  Veksel per rull for ikke-kunder 

  10,-

 • Oppgjørsbehandling per måned per brukersted

  25,-

  Transaksjonspris

  0,20

  Spesifisert transliste bestilt av bank

  40,-

  Tvangsavstemming brukersted

  340,-

 • Betaling eks. porto

  15,-

  Betaling uten mottakers kontonummer

  150,-

  Kvitteringsliste

  15,-

  Retur pga feil eller manglende dekning

  150,-

 • Åpningsprovisjon

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Betalingsprovisjon per betaling

  fra 0,5%  min. 1.000,-

  Akseptprovisjon t.o.m. 90 dager, per aksept

  fra 0,5 % min. 1.000,-

  Akseptprovisjon over 90 dager, per aksept

  fra 0,75 % min. 1.000,-

  Endringsprovisjon, per endring

  min. 1.000,-

 • KAR forespørsel om gyldig kontonummer

  1,-

  KAR forespørsel om rett kontoeier

  1,-

  Månedsavgift

  0,-

  Etablering - Kundeportal/nettbank

  0,-

  Etablering - Webservice eller filutveksling via SFTP         

  10.000,-

 • Distribusjon e-melding

  0,-

  Distribusjon kontoutskrift og melding per post

  15,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  15,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  150,-

  Kreditering av utbetalingsanvisning

  0,-

  Tilsendt oblatkvittering

  20,-

  Endring i lønningsliste

  50,-

  Kopi av bilag per stykk

  100,-

  Kopi av kontoutskrift per måned

  100,-

  Bekreftelse på epost

  150,-

  Bankremisse

  100,-

  Revisjonsoppgave

  1.500,-

  Revisjonsoppgave konsern

  inntil 5.000,-

  Bekreftelse av aksjekapital eller kapitalforhøyelse via
  Altinn

  1.500,-

  Rebestilling av konteringsdata fra Nets per fil

  1.000,-

  Autogiro betaling

  3,-

  Avtalegiro betaling

  3,-

  Innskudd i innskuddsmaskin
  (Gratis for lag og foreninger)

  100,- Ett innskudd gratis per måned (0,5 % av beløp gjelder fra 1. september)

  Giro betalt i kasse

  100,-

  Skatt

  100,-

  Std giro forfall (TK 04)

  100,-

  Omnummerering

  500,-

  Manuell overføring av aksjekapital

  500,-

  Fusjon/Fisjon (flytting nettbank bedrift, konto og betalingsavtaler)

  3.000,-

Kort

 • Årspris VISA uten legitimasjon
  Årspris VISA med legitimasjon (ikke lenger i salg)

  350,-
  375,- 

  Varekjøp i Norge

  2,50 per kjøp

  VISA varekjøp i Norge og utlandet

  2,50 per kjøp

  Uttak i norske minibanker hele døgnet

  10,-

  Uttak Visa minibanker Norge og utlandet

  40,- per uttak + 0,5 % av beløp

  Visa kontantuttak  i utlandet

  40,- per uttak + 0,5 % av beløp

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  2 %

  Bestilling av erstatningskort

  1.350,-

  Bestilling av nødkontanter

  950,-

  Egenandel ved reklamasjonssaker

  1.200,- til 12.000,-

  Kontantuttak via Kontanttjenester i butikk               

  10,-

  Kontantinnskudd via Kontanttjenester i butikk    

  75,-

  Årspris innskuddskort

  50,-

  Erstatte ødelagte kort

  150,-

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personlig ansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

Finansiering

 • Kassekreditt - Årlige fornyelsesomkostninger

  0,1% av bevilget beløp, minimum kr 1.500,-

Drifts- og plasseringskonti

 • Uansett saldo

  0,10 %

  Rentebetingelsene gjelder også ved positiv saldo på kassekreditt og driftskreditt.

 • Uansett saldo

  3,40 %

  12 frie uttak per kalenderår. Uttak utover dette belastes med 100 kroner per gang.

 • Inntil 1.000.000 kroner

  1,70 %

  Fra og med 1.000.000 kroner

  4,20 %

  Renten gjelder fra første krone. Minsteinnskudd er 1.000.000 kroner. Kapitalen står på sperret konto. Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Det er ikke mulig å ta ut midler fra konto før utløpet av oppsigelsestiden på 31 dager. Det kan være opp til 12 aktive varsel av uttak av gangen. Kontoen tilbys kunder med innskudd inntil 50 millioner kroner. Høyere beløp kan aksepteres etter avtale.

 • Uansett saldo

  0,80 %

  Etableringsgebyr

  1.000,-

 • Uansett saldo

  1,90 %

 • Renten på valutakontoen er avhengig av referanserenten. Renten du får er referanserente minus 0,5 % i margin. Renten til deg som kunde blir negativ dersom referanserenten er lavere enn 0,5 %.

Fond / Aksjer

 • Aksjer, ETN, ETF, Merkur Market og tegningsretter: 0,05% av handelsbeløpet, min NOK 95,- Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streming (privat)

  0,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff/foretak)

  370,-

 • Beholdning inntil 100.000 kroner

  0,-

  Beholdning fra 100.000 til 999.999 kroner

  350,-

  Beholdning fra 1000.000 til 1.999.999 kroner

  500,-

  Beholdning fra 2.000.000 til 2.999.999 kroner

  750,-

  Beholdning fra 3.000.000 kroner

  750,-

  + kr 125,- per påbegynte million utover 3.000.000 kroner

 • Opprettelse av VPS-konto

  0,-

  Endring av faste kontoopplysninger

  0,-

  Årsoppgave (siste år)

  0,-

  - kopi av årsoppgave

  400,-

  Realisasjonsoppgave fond (siste år)

  0,-

  - kopi av realisasjonsoppgave fond

  400,-

  Endringsmelding til investor

  0,-

  - kopi av endringsmelding til investor

  400,-

  Ovf. aksjer / obligasjoner / sertifikater / andeler per verdipapir (konvertering, innløsning, arv, gave o.l.)

  100,-

  Flytting av beholdning (per verdipapir)

  100,-

  Etablering / endring av rettighet

  min. 300,-

  Handelsfullmakt (per megler)

  300,-

  Spørrefullmakt (per megler)

  300,-

  Frigivelse av enkeltposter fra VPS-konto (per frigivelse)

  100,-