Lastebilforsikring

Lastebilforsikringen kan tilpasses bedriftens behov og dekker mye mer enn bare kjøretøyet.

Dekker psykologisk førstehjelp inntil 10 timer.
Inkluderer rettshjelp i tvistesaker.
Dekker nyinnkjøpt utstyr og påbygg frem til neste hovedforfall.
lastebil med lastebilforsikring

Hva dekker lastebilforsikring?

Ansvarsforsikringen er lovpålagt, men du kan også velge delkasko eller kasko. I tillegg kan du oppgradere lastebilforsikringen med tilleggsforsikringer etter bedriftens behov.

Dekninger Ansvar Delkasko Kasko
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Psykologisk førstehjelp (10 timer)
Rettshjelp
Begrenset identifikasjon
Nyinnkjøpt utstyr/påbygg (frem til første forfall på avtalen etter anskaffelse)
Brann  
Tyveri og hærverk (ifbm. tyveri)
Bruddskade glass
Veihjelp (redning)
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 30 000 kroner)
Originale ekstra dekk/felger  
Ting som er oppbevart i lastebilen (inntil 10 000 kroner)  
Skade på egen lastebil ved kollisjon/velting/utforkjøring/hærverk    
Påkjørsel av dyr    
Godsansvarsforsikring Tilleggsdekning Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Krokansvar Tilleggsdekning Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Bergingsbil Tilleggsdekning Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Avbrudd (inntil 63 dager)   Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Verktøy i bilen   Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Maskinskade (inntil 8 år gammel)     Tilleggsdekning

Tiltak som gir rabatt på lastebilforsikringen

Det er flere ting bedriften kan gjøre for å redusere både antall skader og hvor store skadene blir. Dette er tiltak som gir rabatt hvis bilen har: 

  • Antiskrenssystem, for eksempel ESP, EBS eller liknende.
  • Sensor for blindsonen til siden.
  • Ryggekamera/ryggesensor.
  • Sjåførene har tatt ekstra kurs i økonomisk kjøring, mer enn det som er inkludert i obligatorisk kjøreopplæring

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere lastebilforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 


Har du hatt skade eller uhell på lastebilen?

Ønsker du skademeldingsskjema?