Styreansvars-forsikring

Har du ansvarsforsikring hos oss kan du kjøpe styreansvarsforsikring som tilleggsdekning. Styreansvar dekker krav som rettes mot styret og ledelsen. 

styremedlemmer i en bedrift med styreansvarsforsikring diskuterer
Dekker til enhver tid krav mot valgte styremedlemmer og varamedlemmer.
Dekker skade på tredjemanns person, ting eller formue.
Dekker styre-/varamedlemmer som er trådt ut av styret i forsikringstiden.

styremedlemmer med styreansvarsforsikring prater sammen

Hva dekker styreansvarsforsikring?

Den dekker juridiske krav som rettes mot styret og ledelsen basert på deres handlinger og uttalelser. Hvis virksomheten blir nedlagt/avviklet, kan vi tilby en forlengelse av perioden det er mulig å komme med krav etter skade, etter at forsikringstiden har utløpt.

Dekninger Styreansvar
Krav mot medlemmer i styret og ledelsen
Erstatter skade på tredjeperson*
Erstatter skade på ting*
Erstatter rent økonomisk tap*

*når hver enkelt person som er forsikret er personlig erstatningsansvarlig etter norsk lov.

Hva er styreansvar?

Styreansvaret er et erstatningsansvar. Ansvaret innebærer at et styre-/varamedlem kan bli personlig erstatningsansvarlig dersom de påfører noen et økonomisk tap basert på noe de har sagt, gjort eller unngått å gjøre.
 


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede styreansvarsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?