Prisliste for bedriftskunder

Vi tar forbehold om feil i prislisten.

KORT

 • Pris

  Årsgebyr Visa Classic, uten legitimasjon

  275,-

  Erstatning for mistet Visa Classic

  100,-

  Varekjøp i butikkterminal

  2,50

  Varekjøp VISA

  2,50

  Minibankuttak SpareBank1 bank 08 - 16

  0,-

  Minibankuttak SpareBank1 bank 16 - 08

  4,-

  Minibankuttak annen bank

  7,-

 • Pris

  Årsgebyr firmaansvar

  250,-

  Årsgebyr privatansvar

  495,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no/sparebank1

 • Pris

  Kontantuttak via kontanttjenester i butikk

  10 kroner per uttak

  Kontantinnskudd via kontanttjenester i butikk

  50 kroner per innskudd

 • Pris

  Årsgebyr

  100 kr

  Kontantinnskudd i våre automater

  50,- pr innskudd

  Kontantinnskudd i butikk (KIB)

  50,- pr innskudd

BETALING

 • Pris

  Etablering inkl. 1 bruker

  0,-

  Innmelding av ekstra bruker utover 1

  200,-

  Månedsavgift nettbank bedrift - aktiv avtale

  150,-

  Månedspris lag og foreninger

  10,-

  Månedspris pr. bruker utover 1 bruker 

  30,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler/klientavtale, etableringspris pr. foretak

  0,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler/klientavtale, månedspris pr. foretak

  0,-

 • Pris

  Betaling med KID, pr. stk

  1,50

  Betaling med melding, pr. stk. 

  4,50

  Betaling med strukturert informasjon, pr. stk. 

  2,-

  Kontoregulering/overføring mellom egne kontoer, pr. stk.

  0,-

  Lønnsoverførsel, pr. stk. 

  1,50

  Hasteoverførsel innland (SWIFT)

  100,-

  Utbetalingsanvisning, utbetaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Tilsendt kvittering med oblat

  15,-

  Filoverføring via regnskapssystem, pr. fil

  5,-

 • Pris

  Etablering filoverføring SFTP

  0 kr

  Månedspris nettbank bedrift med avtale om filoverføring SFTP

  150 kr

  Filoverføring SFTP per fil til/fra bank

  5 kr

  Filforsendelse til/fra Nets per fil

  5 kr

  Cremul månedsavgift pr. konto

  65 kr

 • Pris

  SEPA betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS.Beløpet er hos mottakerbank innen 2 dager.

  30,-

  Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker: 

  - IBAN og BIC for betalinger EU/EØS.  

  - Kontonr. og BIC + bankkode og navn.

  - Valutadokumentasjonskode.

  - Delte omkostniger mellom avsender og mottaker (SHA).

  Øvrige ordinære betalinger (via nettbank)

  60,-

  Papirbasert betalingsoppdrag

  300,-

  Tillegg når avsender betaler alle omkostninger, inkl i mottakers bank

  100,- + utenlandske omkostninger

  Tillegg for manuell behandling av ufullstendig oppdrag/manglende opplysninger

  100,-

  Kansellering/tilbakekalling av betalingsoppdrag

  500,-

  Reklamasjoner, purringer (omk. fra utlandsk bank kommer i tillegg)

  400,-

  Bekreftelse på mail/ fax etc.

  150,-

 • Pris

  I EUR eller SEK (SEPA)

  20,-

  Øvrige innbetalinger, annen valuta

  60,-

 • Pris

  Etablering

  2000,-

  Månedspris

  175,-

  Hente/sende fil fra/til Nets pr. fil

  5,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Transaksjon med melding

  7,50

  Transaksjon med strukturert melding

  4,-

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Transaksjon til mottaker uten konto (utbetalingsanvisning)

  100,-

  Lønnsutbetaling pr. trans

  3,-

  Returdata på papir på avregnede transaksjoner

  Korreksjon av innsendte transaksjoner i filen pr. transaksjon

  Sletting av innsendt fil (ikke bokført)

  Re-åpning av fil avvist i dekningskontroll

  600,-

  Re-bestillling av konteringdata direkte fra Nets

  600,-

 • Pris

  Etablering-/endring av avtale

  1000,-

  Månedsavgift pr. avtale

  65,-

  Bytte/endring av KID

  500,-

  Innbetaling med KID

  1,50

  Tillegg for Nets-fil levert i nettbanken pr. fil

  5,-

  Kvitteringsliste

  50,-

  Rebestilling av OCR-fil

  400,-

 • Pris

  Etablering/endring av avtale 

  1000,-

  Månedspris

  65,-

  Innbetalinger med KID

  2,-

  Innbetalinger uten KID

  3,-

 • Pris

  Etablering/endring av avtale

  1000,-

  Månedspris

  65,-

  Transaksjon med egenvarsling

  1,50

  Transaksjon med varsling via bank

  4,-

  Transaksjon med varsling via SMS (banken varsler)

  2,-

  Sende fil til Nets Betalingskrav

  5,-

  Hente fil konteringsdata

  5,-

  Sletting av betalingsoppdrag før forfall

  7,50

  Oversikt oFBO mottakeravtale (faste betalere)

  1300,-

  KID-bytte

  1300,-

 • Pris

  Etablering/endring av avtale

  1000,-

  Månedspris

  65,-

  Transaksjon uten melding

  2,50

  Transaksjon med melding

  7,-

  Filforsendelse til/fra Nets pr. fil

  5,-

 • Pris

  Lag og send elektronisk faktura pris pr. faktura

  10,-

  Motta elektronisk faktura

  3,-

  Etablering motta/send eFaktura bedrift B2B i nettbank bedrift

  0,-

  Tillegg ved print av faktura (faktureres av Nets)

  6,-

  Tillegg for porto ved utsendelse pr. post (faktureres av Nets)

  6,-


 • Pris

  Etableringspris

  5000,-

  Månedsavgift utsteder av fil

  100,-

  Pris pr. faktura

  3,-

 • Pris

  Etableringspris

  5000,-

  Månedsagift mottaker av fil

  100,-

  Pris pr. faktura

  3,-

 • Pris

  Etablering/test

  Etter avtale

  Månedsavgift

  65,-

  Transaksjon med fakturahotell

  4,50

  Transaksjon uten fakturahotell

  3,50

 • Pris

  Pris pr. myntrull  - egne kunder

  0,-

  Pris pr. myntrull – ikke kunder 

  15,-

 • Vi tilbyr ikke leie av betalingsterminaler. Om du trenger fast betalingsterminal kan du bestille direkte fra Nets.

  Les mer om dette her.

 • Pris

  Tilleggsforsendelse eller avvik kontoutskrift m.m per post

  15,-

  Tilleggsforsendelse eller avvik kontoutskrift m.m elektronisk

  5,-

  Distribusjon kontoutskrift og melding per post

  15,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  15,-

  Utbetalingsanvisning, betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Kreditering av utbetalingsanvisning

  75,-

  Betaling av giro manuelt av banken

  75,-

  Tilsendt oblatkvittering

  15,-

  Telegiro betaling med KID

  2,-

  Telegiro betaling med melding

  3,-

  Telefonbank andre tjenester

  4,-

  Lønnsoverførsler pr. lønnsmottaker (utført av bank)

  50,-

  Endring i innsendt lønningsliste

  50,-

  Kopi av bilag per stykk

  50,-

  Kopi av kontoutskrift per måned

  15,-

  Bekreftelse på faks eller epost

  150,-

  Bankremisse

  60,-

  Rebestilling av konteringsdata på konto fra Nets, per dag

  500,-

  Revisoroppgave (oppgave til revisjon i forbindelse med årsavslutning)

  1000,-

  Autogiro betaling

  2,-

  Avtalegiro

  2,-


 • Pris

  Månedspris

  299,-

  Ekstra bruker pr. mnd

  99,-

  Ekstra selskap pr. mnd

  99,-

  EHF

  3,-

  Faktura tolk

  3,-

  Autobank ut (innbetaling m/KID)

  0,50,-

  Autobank inn (remittering/betaling)

  1,50,-

  Pr. lønnslipp

  25,-

  eFaktura (inkl. Vipps)

  5,-

  Timeregistrering pr. bruker pr. måned

  49,-

  Årsavslutningsmodul pr. år

  1200,-

FINANSIERING

 • Pris

  Jordbruk-og skogbrukseiendommer

  Individuell prising

  Maskiner og redskap i landbruket

  Individuell prising

 • Pris

  Driftskreditt

  Individuell prising

 • Pris

  Kassekreditt

  Individuell prising

 • Pris

  Individuell prising

 • Pris

  Etableringsomkostninger

  Etter avtale

 • Pris

  Pr. sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter)

  800,-

  Kausjon, bankinskudd osv.

  250,-

  Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold

  250,-

 • Pris

  Endre lånetype serie/annuitet

  500,-

  Endre terminlengde

  250,-

  Endring fra fast/ flytende rente

  750,-

  Slette (endre) samskyldner eller annen lånetaker

  750,-

  Restgjeldsoppgaver, saldobekreftelser

  250,-

  Utsettelse av lånetermin pr. termin

  kr 500,- maks kr 1.000,- pr lån

  Avdragsutsettelse, pr. avdrag

   kr 250,- maks kr 750,- pr lån

  Overtrekksrente utover innvilget kreditt

  18%

  Nedkvittering, prioritetsvikelse og pantefrafall
  (ert. off. gebyr kommer i tillegg)

  500,-

 • Pris

  Termingebyr uten melding

  50,-

  Termingebyr med melding

  60,-

  Termingebyr med girovarsling

  75,-

 • Pris

  Terminutsettelse

  500,-

  Terminutsettelse betyr at man kan utsette hele den avtalte innbetalingen (renter og avdrag) for en kortere periode. Den innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall endres ikke. Neste forfall må betales i henhold til plan, og opprinngelig nebetalingstid vil bli opprettholdt.

  Avdragsutsettelse

  250,-

 • Pris

  Bekreftelse på aksjekapital

  1000 kr

SPARING/INNSKUDD

 • Pris

  Lag og forening brukskonto

  0,15%

  Skattetrekkskonto

  0,10%

  Kreditsaldo på driftskreditt

  0,10%

  Kassekreditt

  0,10%

  Bedriftskonto

  0,10%

  Driftskonto landbruk

  0,10%

 • Pris

  Minimum innskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 8 milloner kroner.

  6 måneder bindingstid

  4,35%

  12 måneder bindingstid

  5,20% (gjeldende fra 27.11.23)

  24 måneder bindingstid

  4,35%

  *Ved eventuelt uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 1 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og blir automatisk belastet konto.

 • Pris

  Beløp opp til kr. 499.999

  3,35% (3,60% fra 02.12.23)

  Beløp over kr. 500.000*

  3,75% (4,00% fra 02.12.23)

  *Renta gjelder fra første krone (4,00%) ved beløp over 500.000 kroner

  Plasseringskonto har 8 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Uttak utover dette belastes med 1% av uttaksbeløp. Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%

  Les mer og opprett Plasseringskonto


 • Pris

  Beløp under 200.000,-

  0,00%

  Beløp mellom 200.000,- og 499.999,-

  0,15%

  Beløp mellom 500.000,- og 8.000.000,-

  4,25% (4,50% fra 02.12.23)

  Beløp over 8.000.000,-

  Ta kontakt for tilbud.

  *Renta gjelder fra første krone (4,50%) ved beløp over 500.000 kroner

  Bedriftskunder har ikke anledning til å foreta uttak uten at dette er varslet 31 dager i forveien.


 • Pris

  Depositumskonto

  0,35%

  Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumskonto via nettbank/mobilbank.

  1000,-

  Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumskonto ved kontor

  1000,-

 • Pris

  Pris nettbank bedrift basis

  0,- per måned

  Ekstra bruker nettbank bedrift

  0,- per måned (gratis etablering)

  Betalingstransjaksjon

  Gratis innenlands transaksjoner i nettbank

  Rentefordel Sparekonto

  0,25% høyere rente enn ordinær kunder

VPS-KONTO

 • Pris

  Årsavgift med beholdning over kr.100.000

  350,-

  Årsavgift med beholdning over kr.1.000.000

  500,-

  Årsavgift med beholdning over  kr. 2.000.000

  750,-

  Frigivelse til annen bank/megler

  150,-

  Overføring konto til konto

  80,-

  Overføring til konto hos annen kontofører

  100,-

  Etablering av handelsfullmakt annen megler

  100,-

  Pantsettelse annet kredittforetak

  250,-

  Flytting av konto til annen kontofører

  150,-

  Beholdningsoppgave

  0,-

  Kontoutskrift

  0,-

  Ekstra tilsendt årsoppgave

  400,-