Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

KORT

 • Pris

  Årsgebyr Visa Classic, med legitimasjon

  300,-

  Årsgebyr Visa Classic, uten legitimasjon

  275,-

  Erstatning for mistet Visa Classic

  100,-

  Varekjøp i butikkterminal

  2,50

  Varekjøp VISA

  2,50

  Minibankuttak SpareBank1 bank 08 - 16

  0,-

  Minibankuttak SpareBank1 bank 16 - 08

  4,-

  Minibankuttak annen bank

  7,-

 • Pris

  Fakturagebyr

  0,-

  Kontantuttak i minibank

  Bruk hos posten regnes som kontantuttak

  5 % av uttak

  Kontantuttak over skranke

  5 % av uttak

  Valutapåslag

  1,75 %

  Overtrekksgebyr

  125,-

  Purregebyr

  I henhold til statens satser

  Årspris

  495,-

  Betaling

   

  Rentefri betalingsutsettelse: inntil 45 dager

  Fakturaen betales i sin helhet innen forfall

  Dette produktet selges ikke etter 01.02.2016.

 • Pris

  Årsgebyr firmaansvar

  250,-

  Årsgebyr privatansvar

  495,-

  Book now, pay later

  70,- pr. trans

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Pris

  Kjøp/lading av kort

  40,-

  Varekjøp

  0,-

  Saldoforespørsler SMS

  3,-

  Erstatningskort (stjålet eller mistet)

  65,-

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-

  Valutapåslag

  2%

  *Transaksjonsgebyret blir belastet kortet

  ** Ladegebyret blir trukket fra konto som blir belastet

BETALING

 • Pris

  Etablering standard avtale Basis inkl. 1 bruker

  0,-

  Etablering Integrert (filintegrert) og Visma Autopay inkl. 1 bruker

  1500,-

  Innmelding av ekstra bruker utover 1

  200,-

  Oppgradering fra standardavtale til integrert avtale

  1000,-

  Månedsavgift nettbank bedrift hovedavtatale - Basis

  150,-

  Månedsagift nettbank bedrift - Integrert 

  250,-

  Månedspris lag og foreninger

  10,-

  Månedspris pr. bruker utover 1 bruker 

  30,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler/klientavtale, etableringspris pr. foretak

  0,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler/klientavtale, månedspris pr. foretak

  50,-

  Etablering Paymul for kunder som bruker Autopay (Visma)

  1000,-

  Etablering Paymul (ikke Visma kunder)

  5000,-

  Månedsabonement Nettbank Bedrift med Paymul /Visma Autopay

  400,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler til filoverføring via Visma Autopay

  0,-

 • Pris

  Betaling med KID, pr. stk

  1,50

  Betaling med melding, pr. stk. 

  4,50

  Betaling med strukturert informasjon, pr. stk. 

  2,-

  Kontoregulering/overføring mellom egne kontoer, pr. stk.

  0,-

  Lønnsoverførsel, pr. stk. 

  1,50

  Hasteoverførsel innland (SWIFT)

  100,-

  Utbetalingsanvisning, utbetaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Tilsendt kvittering med oblat

  15,-

  Filoverføring via regnskapssystem, pr. fil

  5,-

 • Pris

  SEPA betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS.Beløpet er hos mottakerbank innen 2 dager.

  30,-

  Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker: 

  • IBAN og BIC for betalinger EU/EØS  
  • Kontonr. og BIC + bankkode og navn
  • Valutadokumentasjonskode 
  • Delte omkostniger mellom avsender og mottaker (SHA)

  Øvrige ordinære betalinger (via nettbank)

  60,-

  Hastebetalinger

  425,-

  Papirbasert betalingsoppdrag

  300,-

  Tillegg når avsender betaler alle omkostninger, inkl i mottakers bank

  100,- + utenlandske omkostninger

  Tillegg for manuell behandling av ufullstendig oppdrag/manglende opplysninger

  100,-

  Kansellering/tilbakekalling av betalingsoppdrag

  500,-

  Reklamasjoner, purringer (omk. fra utlandsk bank kommer i tillegg)

  400,-

  Bekreftelse på mail/ fax etc.

  150,-

 • Pris

  I EUR eller SEK (SEPA)

  20,-

  Øvrige innbetalinger, annen valuta

  60,-

 • Pris

  Etablering

  1000,-

  Abonnement, pr. måned

  100,-

  Betaling av omregistering

  10,-

 • Pris

  Etablering

  2000,-

  Månedspris

  175,-

  Hente/sende fil fra/til Nets pr. fil

  5,-

  Transaksjon med KID

  2,-

  Transaksjon med melding

  7,50

  Transaksjon med strukturert melding

  4,-

  Transaksjon uten melding

  3,-

  Transaksjon til mottaker uten konto (utbetalingsanvisning)

  100,-

  Lønnsutbetaling pr. trans

  3,-

  Returdata på papir på avregnede transaksjoner

  Korreksjon av innsendte transaksjoner i filen pr. transaksjon

  Sletting av innsendt fil (ikke bokført)

  Re-åpning av fil avvist i dekningskontroll

  600,-

  Re-bestillling av konteringdata direkte fra Nets

  600,-

 • Pris

  Etablering-/endring av avtale

  1000,-

  Månedsavgift pr. avtale

  65,-

  Bytte/endring av KID

  500,-

  Innbetaling med KID

  1,50

  Tillegg for Nets-fil levert i nettbanken pr. fil

  5,-

  Kvitteringsliste

  50,-

  Rebestilling av OCR-fil

  400,-

 • Pris

  Etablering/endring av avtale 

  1000,-

  Månedspris

  65,-

  Innbetalinger med KID

  2,-

  Innbetalinger uten KID

  3,-

 • Pris

  Etablering/endring av avtale

  1000,-

  Månedspris

  65,-

  Transaksjon med egenvarsling

  1,50

  Transaksjon med varsling via bank

  4,-

  Transaksjon med varsling via SMS (banken varsler)

  2,-

  Sende fil til Nets Betalingskrav

  5,-

  Hente fil konteringsdata

  5,-

  Sletting av betalingsoppdrag før forfall

  7,50

  Oversikt oFBO mottakeravtale (faste betalere)

  1300,-

  KID-bytte

  1300,-

 • Pris

  Etablering/endring av avtale

  1000,-

  Månedspris

  65,-

  Transaksjon uten melding

  2,50

  Transaksjon med melding

  7,-

  Filforsendelse til/fra Nets pr. fil

  5,-

 • Pris

  Nattsafetelling egne kunder

  30,- pr. pose

  Pr. seddel i posen

  Mynt i posen % av opptalt beløp

  50,-

  Avvik i posen/feil på bilag

  Utenlandsk valuta

  Kvittering pr. post /epost/fil

  Kopi av bilag

  Kunde med annen bankforbindelse

  75,-

  Kunde som overfører saldo til annen bank

  Reserveløsning 

  Innskudd innskuddsautomat

 • Pris

  Registrering av nytt brukersted Nets

  500,-

  Registrering underordnet brukersted (multiterminal)

  500,-

  Oppgjørsbehandling pr. brukersted pr. måned

  150,-

  Pr.transaksjon

  0,22

  Endring av brukersted

  150,-

  Eierskifte

  150,-

  Bankbytte

  Gratis

  Transaksjonsliste pr. søk

  35,-

  For ytterlige info og priser på betalingsterminaler: Se her for oppdaterte priser.

 • Pris

  Etablering av avtale

  1200,-

  Månedsavgift

  200,-

  Betaling av godkjent kapitaltransaksjon

  3,-

 • Pris

  Lag og send elektronisk faktura pris pr. faktura

  10,-

  Motta elektronisk faktura

  3,-

  Etablering motta eFaktura bedrift

  0,-

  Etablering motta eFaktura bedrift B2B i Nettbank bedrift

  0,-

  Tillegg ved print av faktura (faktureres av Nets)

  6,-

  Tillegg for porto ved utsendelse pr. post (faktureres av Nets)

  6,-

 • Pris

  Etableringspris

  5000,-

  Månedsavgift utsteder av fil

  100,-

  Pris pr. faktura

  3,-

 • Pris

  Etableringspris

  5000,-

  Månedsagift mottaker av fil

  100,-

  Pris pr. faktura

  3,-

 • Pris

  Etablering/test

  Etter avtale

  Månedsavgift

  65,-

  Transaksjon med fakturahotell

  4,50

  Transaksjon uten fakturahotell

  3,50

 • Pris

  Veksel pr. rull (1kr) - egne kunder

  0,-

  Veksel pr. rull (5 kr, 10 kr og 20 kr) - egne kunder

  0,-

  Andre bankers kunder pr. rull

  15,-

  Bestilling av veksel

  1000,-

 • Pris

  Printavtale

  Be om tilbud

  Scanningavtale

  Be om tilbud

  Langtidsarkiv 10 år pr. faktura (faktureres av Nets)

  0,50

  Revisoroppgave (oppgave til revisjon i forbindelse med årsavslutning)

  1000,-

LÅN/KREDITT

 • Pris

  Jordbruk-og skogbrukseiendommer

  Individuell prising

  Maskiner og redskap i landbruket

  Individuell prising

 • Pris

  Driftskreditt

  Individuell prising

 • Pris

  Kassekreditt

  Individuell prising

 • Pris

  Individuell prising

 • Pris

  Etableringsomkostninger

  Etter avtale

 • Pris

  Pr. sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter)

  1000,-

  Kausjon, bankinskudd osv.

  250,-

  Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold

  250,-

 • Pris

  Endre lånetype serie/annuitet

  500,-

  Endre terminlengde

  250,-

  Endring fra fast/ flytende rente

  750,-

  Slette (endre) samskyldner eller annen lånetaker

  750,-

  Restgjeldsoppgaver, saldobekreftelser

  250,-

  Utsettelse av lånetermin

  500,-

  Avdragsutsettelse

  250,-

  Overtrekksrente utover innvilget kreditt

  18%

  Nedkvittering, prioritetsvikelse og pantefrafall
  (ert. off. gebyr kommer i tillegg)

  500,-

 • Pris

  Termingebyr uten melding

  50,-

  Termingebyr med melding

  60,-

  Termingebyr med girovarsling

  75,-

SPARING/INNSKUDD

 • Pris

  Innskuddsrente

  Lag og forening brukskonto

  0,05%

 • Effektiv rente

  6 mnd bindingstid

  1,5%

  12 mnd. bindingstid

  1,7%

  24 mnd. bindingstid

  1,5%

  Rente kr 0 - kr 49.999

  0,10 %

  *Minste sparebeløp kr.50.000,-

  **Det kan ikke gjøres ytterlige innskudd eller uttak i bindingsperioden.

  ***Ved å betale et gebyr på 1 % kan du likevel frigi hele eller deler av beløpet.

 • Pris

  Beløp inntill kr. 100.00

  0,25%

  Beløp mellom kr.100.000 og kr.500.000

  0,25%

  Beløp mellom kr.500.000 og kr.1.000.000

  0,55%

  Beløp over kr.1.000.000

  0,75%

  *8 gebyrfrie uttak pr. år +siste års rente. Gjelder fra første krone. Uttak ut over dette belastes med 0,25 % av uttaksbeløp.

  **Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%

 • Pris

  Beløp mellom kr.200.000 og kr.500.000

  0,65%

  Beløp mellom kr.500.000 og kr.2.000.000

  0,85%

  Beløp mellom kr.2.000.000 og kr.8.000.000

  1,05%

  Beløp over kr.8.000.000

  Individuell tilbud

  * Rente gjelder fra første krone.

  ** For Plasseringskonto+ gjelder 31 dagers oppsigelse

  *** Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Det er ikke mulig å ta ut midler fra konto før utløpet av oppsigelsestiden på 31 dager.

 • Pris

  Skattetrekkskonto

  0,05%

  Åpning av depositumskonto over skranke

  500,-

  Kreditsaldi på driftskreditt

  0,05%

  Kassekreditt

  0,05%

VPS-KONTO

 • Pris

  Årsavgift med beholdning over kr.100.000

  350,-

  Årsavgift med beholdning over kr.1.000.000

  500,-

  Årsavgift med beholdning over  kr. 2.000.000

  750,-

  Frigivelse til annen bank/megler

  150,-

  Overføring konto til konto

  80,-

  Overføring til konto hos annen kontofører

  100,-

  Etablering av handelsfullmakt annen megler

  100,-

  Pantsettelse annet kredittforetak

  250,-

  Flytting av konto til annen kontofører

  150,-

  Beholdningsoppgave

  0,-

  Kontoutskrift

  0,-

  Ekstra tilsendt årsoppgave

  400,-