Selskapsinformasjon

...

Navn på selskapet SpareBank 1 Gudbrandsdal
Besøksadresse SpareBank 1 Gudbrandsdal
Nedregata 69
2640 Vinstra
Postadresse SpareBank 1 Gudbrandsdal
Postboks 3
2639 Vinstra
E-postadresse bankpost@s1g.no
Telefonnummer 02095 (fra utlandet: +47 915 02095)
Telefaksnummer (+47) 61 21 80 01
Foretaksadresse Nedregata 69
2640 Vinstra
Organisasjonsnummer NO 937 888 104
Tillatelse SpareBank 1 Gudbrandsdal har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og
Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90