Bedrift

Bedrift

Alt om å starte og drive bedrift

Skal du starte bedrift? Eller lurer du på hva du bør tenke på i hverdagen? Her finner du alt om å starte og drive bedrift.


bonde ku landbruk

Landbruk

Få kontroll på økonomien og driv gården trygt og effektivt.

Lag og forening

Smarte løsninger for klubber, lag og foreninger.


En silkemyk landing?

Finansmarkedene har falt helt til ro gjennom våren 2024 etter et lite blaff av usikkerhet i første halvdel av april. Er pengepolitikk og realøkonomi nå i perfekt harmoni, eller finnes det ubalanser som etter hvert vil åpenbare seg?

SpareBank 1 Markets inviterer til webinar torsdag 20. juni kl. 12,
etter at Norges Bank har lagt fram sin Pengepolitisk Rapport. 

Les hvilke aktuelle temaer som blir tatt opp og se webinar

Svindel

Svindelforsøk mot bedrifter

Mange bedrifter utsettes med jevne mellomrom for svindelforsøk. Det mest vanlige er å motta svindel-epost, men økt bruk av skytjenester utgjør også en risiko. Hvordan kan din bedrift unngå å bli lurt?

Kriminalitetforsikring

Dekker direkte økonomisk tap mot bedriften eller kunder av bedriften, der ansatte eller vikarer gjør en straffbar handling med vinningshensikt.

Cyberforsikring

Sannsynligheten for å bli hacket, rammet av virus eller utsatt for andre typer dataangrep blir stadig større. 

Snarveier

Bestill produkt

Bestill eller endre produkter og tjenester

Sikker innsending av dok

Sikker innsending av dokumenter

Signering

Signering av dokumenter


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }