Rådgivning og tjenester - forsikringer

Enten du selger timer eller leverer rådgivningstjenester vil du ha behov for fleksible forsikringsløsninger. 


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Må ha

Lovpålagte og kritiske forsikringer for bedrifter som har ansatte og registrerte kjøretøy. 
 

 • Yrkesskadeforsikring
  Bedrifter med heltids- og deltidsansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.
 • Bilforsikring
  Eier eller leaser bedriften firmabiler/varebiler er det lovpålagt med ansvarsforsikring.

Bør ha

Bedriftsforsikringer som trygger hverdagen både for bedriften og dine ansatte.
 

 • Profesjonsansvar
  Et erstatningskrav kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring".
 • Løsøre/eiendeler
  Forsikringen dekker blant annet verktøy, maskiner og annet utstyr som bedriften eier.
 • Prosjekt/kontrakt
  Forsikringen er skreddersydd for for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.
 • Cyber
  Med cyberforsikring får du umiddelbar hjelp fra IT-eksperter (24/7) ved dataangrep.
 • Helse/behandling
  Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Kan ha

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass.
 

 • Gruppeliv
  Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
 • Fritidsulykke
  Har du yrkesskade kan du også utvide til fritid. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
 • Reise
  Dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
 • Annen sykdom
  Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?
 


Har du hatt uhell eller skade?