LO Selvstendig

Hvis du er medlem i et LO-forbund og selvstendig næringsdrivende får du ansvar- og ulykkesforsikring i en pakke, til en rimeligere pris.

selvstendig næringsdrivende møbelsnekker jobber med arbeidsbord
10 % rabatt til alle medlemmer av LO-forbund.
Våre rådgivere kan hjelpe med å tilpasse forsikringene til de fleste virksomheter.
En ekstra trygghet å vite at man får en erstatning dersom en ulykke skulle skje.

Hva dekker ansvarforsikringen?

Ansvarsforsikring består av to deler, bedriftsansvar og produktansvar.

Bedriftsansvar

For bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester. 

  • Bedriftsansvar dekker fysiske skader på personer eller ting, altså skader som bedriften påfører en tredjepart. 
  • Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skadetilfelle.

Produktansvar

For bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter.

  • Produktansvar dekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler ved selve produktene bedriften lager. 
  • Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder samlet for alle skadetilfeller i forsikringsåret.

Forsikringssum kan utvides ved avtale. 

Mann med hørselvern og nettbrett

Hva dekker ulykkesforsikringen?

De ansatte forsikres mot disse hendelsene:

  • Heldøgnsdekning for medisinsk invaliditet og død
  • Medisinsk invaliditet 20 G, død 5 G
  • Behandlingsutgifter dekkes


Visse sports- og risikoaktiviteter må dekkes på en individuell forsikring mot tilleggspris.

flamme ikon meld skade

Hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }