Remburs

Remburs er en betalingsform som brukes ved handel med utlandet – som oftest når kjøper og selger ikke kjenner til hverandre.

Kjøper betaler aldri noe før varen er sendt.
Selger har garanti for at, og når varen blir betalt.
Lettere for kjøper å forhandle på pris og kreditt.

Remburs er anerkjent over hele verden

Remburs er internasjonalt og reguleres av International Chamber of Commerce (ICC). Det er flere fordeler både for kjøper og selger:

Fordeler for kjøper

  • Vet alltid når varen sendes og betaler aldri før varen er sendt.
  • Varen kan selges videre før den betales.
  • Siden betaling er garantert er det lettere å forhandle om pris og kredittid.
  • Slipper forskuddsbetaling.
  • Med remburs blir du ofte prioritert ved vareknapphet.

 

Fordeler for selger

  • Har garanti for at, og når varen blir betalt.
  • Kjøpet kan ikke annulleres uten godkjenning fra selger.
  • Bidrar til en trygg og forutsigbar inntekt. 

Slik fungerer remburs

En remburs er en avtale der vi som bank garanterer at varen blir betalt. For at garantien skal gjelde, må selger oppfylle alle kravene i avtalen eller rembursen. 

Remburs starter alltid hos kjøper, men selger kan også kreve at kjøper bruker remburs. Skal du for eksempel selge en vare til Kina, er du sikker på å få betalt når kjøper bruker remburs.

Remburs er vanlig for kjøp og salg over 20.000 kroner. Handler du med utlandet, anbefaler vi deg å tenke over valutarisikoen. Vil du sikre deg mot endringer i kursen, kan du lese mer om terminforretning og valutaopsjon.

©Sanna Lindberg/6PA/MAXPPP ;
ILLUSTRATION TRAVAIL ; BUSINESS

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }