Hva hvis jeg som arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring?

Ved manglende yrkesskadeforsikring og en av dine ansatte får en yrkesskade, kan det få store økonomiske konsekvenser for bedriften. Arbeidstakeren har rett til å være dekket mot yrkesskader.

Dersom bedriften har unnlatt å kjøpe yrkesskadeforsikring, vil arbeidstakeren få dekket sin yrkesskade av YFF (Yrkesskadeforsikringsforeningen). YFF har deretter rett til fremme regresskrav til deg som arbeidsgiver.