Hva er forskjellen på godsansvarsforsikring og transportforsikring?

Enkelt forklart ligger forskjellen mellom godsansvarsforsikring og transportforsikring i hvem som frakter varene som skal forsikres. Altså om du transporterer egne varer eller frakter varer for dine kunder.

Godsansvarsforsikringen dekker det rettslige ansvaret du som sjåfør eller eier av kjøretøyet har etter vegfraktloven, for skade på varer du transporterer for andre – med eget kjøretøy.

Transportforsikringen dekker skade på egne varer, uavhengig av hvem som transporterer dem.

Altså passer godsansvarsforsikring for deg som frakter varer for dine kunder, mens transportforsikring passer deg som transporterer egne varer.
 

Kontakt oss så hjelper vi deg med rådgivning rundt bedriftsforsikringene dine.

 

Se også: