• Ja, hvis man klarer gasellekravene kan man bli Gasellebedrift år etter år.