• Henvend deg til din lokale skatteoppkrever og be om en bekreftelse på at tilbakeføring kan gjennomføres. Bekreftelsen sendes til bedriftsmarked@s1g.no, og banken gjennomfører så transaksjonen.