Hva er tvungen KID?

Hvis bedriften velger tvungen KID på sin OCR-avtale vil alle innbetalinger uten korrekt KID-nummer avvises. Tvungen KID fungerer best med en dedikert konto til innbetalinger med KID. Det vanlige er å ikke velge tvungen KID når dere bestiller en OCR-avtale.