• Innlandsbetalinger overføres mandag til fredag kl. 00.00, 08.45, 10.00, 11.30 og 14.00.

    Enkelte banker har siste overføring kl. 15.00.

    Betalinger som godkjennes etter kl 14.00 på fredag, blir med på første overføring natt til mandag kl 00.10. 

    Alle betalinger som godkjennes før kl. 14.00, kommer frem samme dag. Overføringer mellom egne kontoer i samme bank gjøres med en gang. 

    Utlandsbetalinger må godkjennes før kl. 14.00 for å bli behandlet samme dag.