Kan jeg øke en eksisterende kassekreditt?

Dersom bedriften er i en bransje med store sesongvariasjoner, som medfører perioder med økte innkjøp eller utgifter, kan du søke om tilleggskreditt, eller sesongkreditt som det ofte kalles. Bedriften kan da få økt lånerammen for en kortere periode, frem til innbetalinger kommer.

Ved varig økning i aktivitet kan vi vurdere å øke kassekredittbeløpet mer langsiktig.