Jeg er selvstendig næringsdrivende uten ansatte, kan jeg få prisfordel på min private tilleggssparing?

Hvis du som selvstendig næringsdrivende har en innskuddspensjonsavtale hos oss, kan du også få tilleggssparing med lavere forvaltningsgebyr i IPS og pensjonssparekonto hos oss.