Pensjon, skjema

Her finner du skjemaer for de ulike pensjonsavtalene vi tilbyr. Kontaktinformasjon og postadresse ser du på hvert enkelt skjema.


For bedrifter  Beskrivelse
Fullmaktsskjema for Pensjon- og forsikringstjenesten Gir tilgang for flere til å administrere innskudds- og hybridpensjonsavtalen
og avtaleoversikt skadeforsikring via nettløsningen
Skjema for innmelding (pdf) Gjelder pensjon, gruppeliv, annen sykdom og behandlingsforsikring
Skjema for utmelding (pdf) Gjelder pensjon, gruppeliv, annen sykdom og behandlingsforsikring
Skjema for medlemsendring (pdf) Gjelder pensjon
Skjema for å melde uførhet (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Skjema for flytting av medlemmer internt i et konsern (pdf)  
   
For privatpersoner Beskrivelse
Elektronisk skjema for start av utbetaling Gjelder alle produkter, unntatt ytelsespensjon
Skjema for start av utbetaling fra ytelsespensjon (pdf) Gjelder kun for personer som er med på en avtale om ytelsespensjon
Elektronisk skjema for engangsutbetaling Gjelder fondskonto, garantikonto, livkonto, livrente med garantert rente, livrente med investeringsvalg,
livsforsikring, pensjonskonto og pensjonskonto med betalingsfritak. 
Elektronisk helsevurderingsskjema for voksne Har du kjøpt en personforsikring, eller er ansatt i en bedrift med en kollektiv ordning
som krever helsevurdering, skal du fylle ut dette og signere med BankID
Elektronisk helsevurderingsskjema for barn Har du kjøpt en barneforsikring må du fylle ut dette og signere med BankID
Egenerklæring for skatterapportering Fyll ut dette skjemaet hvis du er skattepliktig til et annet land enn Norge.
Gjelder fondskonto, pensjonskonto, pensjonskonto med betalingsfritak og kollektive livrenter
   
In English Description
Enrollment (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness and medical insurance
Membership change (pdf) Applies to defined contribution pension and defined benefit pension
Termination of membership (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness, medical insurance