Likviditetslån for landbruket

Landbruket har opplevd kraftige kostnadsøkninger det siste året. Gjødsel, kraftfôr, strøm og drivstoff har blitt dyrere, samtidig som krigen i Ukraina og ekstremværet Hans bidrar til mer usikkerhet for norske bønder.

Nå kan du som bonde få hjelp til betaling av løpende utgifter.

Bonde koser med kalven sin

Nye lån gjelder fra 26.02.2024.

Rente og vilkår

 • Fra 5,30% nominell rente
 • Fra 5,43% effektiv rente
 • Lån inntil 250.000 kroner
 • Mulighet for avdragsfrihet i 2024.
 • Ingen etableringskostnader
 • Løpetid inntil 3 år. Fôrlån i forbindelse med ekstremværet Hans vil løpetid være inntil erstatning eller tilskudd blir utbetalt (normalt 1 år)
 • Lån mot sikkerhet i eiendom

Priseksempel ved 10 mnd. avdragsfrihet, løpetid 3 år. Nom. rente 5,30%, eff. rente 5,43%, kostnad: 26.178,- totalt 276.178,-

mann pc illustrasjon

Slik fungerer lånet

Nå kan du som bonde søke om et likviditetslån inntil 250.000 kroner. Lånet er et tilbud for deg som i den siste tida har opplevd en kostnadsøkning på kraftfor, strøm, gjødsel og drivstoff, eller at du har skader i forbindelse med ekstremværet "Hans".

Du kan innfri lånet når som helst innen den tid ettersom gårdens likviditet tilsier det.

Lån på grunn av ekstremværet Hans må gå til ekstraordinære kostnader som:

 • Opprydning
 • Likviditet i påvente av naturskadeerstatning
 • I påvente av utbetaling av tilskudd for avlingsskade/produksjonssvikt
 • I påvente av utbetaling av andre forsikringsdekning ifm. ekstremværet

Du kan innfri lånet når som helst innen den tid ettersom gårdens likviditet tilsier det.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }