Hva er en a-melding?

A-meldingen er bedriftens månedlige rapportering til myndighetene om blant annet ansattes inntekt, arbeidsforhold og arbeidsgiveravgift.

Illustrasjon av mann som forklarer a-melding på en tavle

Hvem må levere a-melding?

Alle bedrifter som har ansatte eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser har rapporteringsplikt og må levere a-melding hver måned.

A-meldingen må sendes inn selv om ansatte ikke har fått utbetalt lønn den måneden, så lenge du har sendt inn en a-melding tidligere det aktuelle inntektsåret og de fortsatt er ansatt.


Når må jeg levere a-melding?

A-melding sendes inn månedlig, og fristen er den 5. i påfølgende måned. For eksempel må a-meldingen for februar leveres senest i løpet av 5. mars.

Det er ikke mulig å få utsatt frist. Hvis du går glipp av fristen eller det er feil i rapporteringen, kan du få bot.

Illustrasjon av kalender som viser frister for a-meldingen

Hva inneholder a-meldingen?

A-meldingen skal inneholde opplysninger om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk.

I tillegg skal a-meldingen inneholde beregnet arbeidsgiveravgift, obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og eventuell finansskatt.


Illustrasjon til hvem i bedriften som kan sende inn a-melding

Hvem i bedriften kan sende inn a-melding?

  • Styreleder
  • Daglig leder
  • Regnskapsfører
  • Revisor
  • Person med delegert rettighet

Hvordan leverer jeg a-melding?

Bedrifter med inntil åtte ansatte kan registrere a-meldingen manuelt via Altinn. Større bedrifter skal sende inn a-meldingen via et regnskapsprogram med lønnsmodul eller et eget lønnssystem. For å være sikker på gjøre alt riktig anbefaler vi at du bruker et program eller får hjelp av en regnskapsfører.

Les mer på Skatteetatens nettsider.

data-pc-hender-tastatur-mus-lys

Illustrasjon til hva a-meldingen kan brukes til

Hva brukes a-meldingen til?

Det er flere grunner til at bedrifter må sende inn a-melding:

  • Skatteetaten trenger opplysningene for å kunne beregne riktig skatt for dine ansatte.
  • SSB bruker dataene til å utarbeide offisiell statistikk om arbeidsmarkedet i Norge.
  • NAV bruker opplysningene til å sikre riktig utbetaling av velferdsytelser som dagpenger, sykepenger og foreldrepenger.
  • A-meldingen gir dessuten myndighetene mulighet til å føre tilsyn og kontroll. Ved å sende inn a-melding bidrar du derfor til å opprettholde et lovlig og regulert arbeidsmarked i Norge.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }