Derfor bør idrettslaget ha eiendelsforsikring

Er uhellet ute, er det nemlig mye som ikke dekkes av en vanlig medlemsforsikring.

Eiendelsforsikring

En eiendelsforsikring dekker kostnadene hvis du får skader på utstyr som klubben, laget eller foreningen eier. Uten en slik forsikring kan det bety store økonomiske konsekvenser dersom uhellet skulle være ute. 

– Eiendeler dreier seg om alt fra utstyr som brukes i forbindelse med trening til ting som er nødvendig for daglig drift. Det kan være skranke, bom, ulike type matter, tidtakerutstyr, telt, høyttaleranlegg eller datautstyr – mye forskjellig som det er veldig lurt å forsikre, forteller Stein Erik Halck, daglig leder i Drøbak-Frogn Idrettslag (DFI). 

DFI er et stort fleridrettslag med over 2500 medlemmer og 12 ulike særidretter. I tillegg driver de aktiviteter som seniortrim og barneidrettsskoler. 
 

Sikrer kontinuerlig drift

Selv om idrettslaget har medlemsforsikring, vil den ikke dekke skader på utstyr, eller såkalte eiendeler. 

– Dersom utstyret blir ødelagt er vi avhengige av at det aller meste erstattes for at vi skal kunne klare å opprettholde alle aktivitetene våre for barn, unge og voksne. Dessuten er det meste av utstyret kjøpt inn for dugnadspenger og andre frivillige bidrag, forteller Stein Erik og fortsetter: 

– Da er det vår plikt å sørge for at medlemmene fortsatt skal kunne være med på de ulike aktivitetene selv om utstyr blir borte. Derfor er det viktig at vi har forsikringsordninger som sørger for kontinuerlig drift. 
 

Tre ulike eiendelsforsikringer

Som klubb, lag eller forening kan dere velge mellom tre ulike typer eiendelsforsikringer: 

Brannforsikring
Den laveste dekningsgraden dekker skader ved:

 • Brann
 • Naturskade 

Standardforsikring
En dekningsgrad som passer de fleste behov. Den dekker:

 • Brann
 • Naturskade
 • Vannskade
 • Tyveri og hærverk
 • Ran og overfall
 • Bruddskade på glass og skilt
 • Inventar, maskiner og varer: som inventar og maskiner gjelder installasjoner som er montert for eller er et ledd i næringsvirksomhet. Herunder maskinfundamenter, tilknyttede rør og ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg, m.v.

Toppforsikring

En eiendelsforsikring for de som trenger ekstra trygghet. Den dekker:

 • Alle de samme dekningene som standardforsikringen.
 •  I tillegg dekkes andre skader på bedriftens eiendeler, og installasjoner som er ledd i næringsvirksomhet. 

Her kan du lese mer om eiendelsforsikring
 

Skal skape idrettsglede hele året

Drøbak-Frogn har vært heldige så langt, og har foreløpig ikke havnet i situasjoner hvor de har fått bruk for eiendelsforsikringen sin. 

– Vi lever av å tilby aktiviteter til befolkningen – aktiviteter som er attraktive for folk i alle aldre. Et stort idrettslag som oss er en svært viktig bidragsyter når det gjelder å bedre folkehelse, sier Stein Erik og legger til: 

– Vår visjon er at DFI skal skape idrettsglede for alle, hele året. For å nærme seg en slik visjon må vi være trygge på at vi til enhver tid har det utstyret vi trenger! 

Her kan du lese mer om pensjon og forsikring for klubber, lag og foreninger

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }